Gå til hovedindhold
125

Driftsmedarbejder til Aasiaat

Nukissiorfiit distrikt Disko søger en faglært Driftsmedarbejder til Aasiaat samt de til distriktet tilknyttede bygder. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du vil i det daglige referere til formanden for Elværk i Aasiaat.

 

Vi søger en kollega, der selvstændigt kan varetage almindelige el-faglige opgaver, samt give rådgivning, oplæring og assistance vedrørende drift af produktions- og distributions systemer for el, varme og vand i Aasiaat og tilhørende bygder.

 

Jobbet indeholder:

Det er derudover Driftsmedarbejderens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 

  • Sikkerheds- og myndighedskrav.
  • Faglig oplæring af medarbejdere vedrørende el producerende installationer og anlæg, tilhørende kraftvarme anlæg, samt udstyr og værktøjer.
  • Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Aasiaat. 
  • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.

Ad hoc opgaver efter Teamleder El-produktion anvisninger.

 

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende job med masser af faglige og personlige udfordringer.
  • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab, samt grundig introduktion og indføring af arbejdsopgaverne.
  • En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
  • Relevante kurser inden for fagområdet, herunder tværfaglige kurser der styrker distriktets evne til at fastholde en høj forsyningssikkerhed.

 

Ansættelsesforhold

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældendes forhandlingsberettigede forbund. 

 

Der kan stilles personalebolig til rådighed for hvilken der betales depositum og husleje i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor. Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for hele husstanden inkl. børn under 18 år.

 

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til Teamleder Heinrich Petersen, +299 53 62 68.

 

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl

 

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post

 

Nukissiorfiit, HR-afdelingen, Postboks 1080, 3900 Nuuk eller pr. mail: hr@nukissiorfiit.gl

 

Ansøgningsfrist: 25. juni 2018.