Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/jurist til Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har brug for en imødekommende og social kollega til vores team. En grundig og detaljeorienteret kollega, der holder en fast administrativ kurs i komplekse arbejdsgange, på tværs af faggrænser i et internationalt miljø. 
 
Tiltrædelsesdato er den 1. marts 2018 eller efter aftale.
 
Om stillingen 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med tre kollegaer i Miljøstyrelsen, som pt. består af en styrelseschef og to AC-fuldmægtige, og udvides med endnu en medarbejder i starten af 2018. Du vil også samarbejde i det daglige med medarbejdere i Departementet for Natur og Miljø, medarbejdere i Råstofdepartementet og Råstofstyrelsen, samt Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut (GN). Derudover vil der være løbende kommunikation med selskaber og interessenter på området.
 
Du skal varetage en bred vifte af opgaver vedrørende miljøregulering af råstofselskabers efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer og kulbrinter. Det indebærer primært sagsbehandling i miljøreguleringen af råstofaktiviteter, samt derudover blandt andet støtte til koordineringen og styringen af forhandlingsprocesser og støtte til udarbejdelse af projektaftaler og projektadministration. Vi ønsker også at udvikle vores regelværk og retningslinjer, hvorfor solid juridisk forståelse eller en juridisk uddannelse er en fordel. Derudover skal du kunne udarbejde orienteringer og oplæg til Naalakkersuisut, informations- og kommunikationsmateriale, samt hjælpe med redigering af hjemmesider. Vores kommunikation foregår på engelsk, grønlandsk og dansk.

Det vigtige for os er, at du er grundig og detaljeorienteret og har både lysten og evnen til at udvikle og strømline dine arbejdsopgaver. 
 
Vi forventer:
-  At du har en relevant videregående uddannelse, primært inden for jura, statskundskab eller samfundsvidenskab 
-  At du har interesse for miljøområdet og råstofområdet i Grønland
-  At du har lyst og evne til at arbejde med en bred vifte af opgaver i et internationalt orienteret miljø 
-  At du har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver 
-  At du har erfaring med – eller lyst til, at lære at gennemføre interessebaserede forhandlingsprocesser
-  At du har erfaring med at tale, arbejde og skrive på engelsk, da meget af vores kommunikation foregår på engelsk
-  At du har stærke IT-kompetencer og erfaring med at navigere i forskellige IT-systemer 
-  At du har gode sprogkompetencer
 
Vi tilbyder

Et alsidigt og udfordrende job med høj grad af frihed under ansvar. Du får i jobbet gode muligheder for udfordring samt udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Du får derudover en spændende stilling i en forholdsvist nyoprettet enhed. Vi lægger vægt på sammen at udvikle os til en tydelig, sammenhængende og imødekommende enhed, som bidrager til en effektiv opgavevaretagelse i forvaltningen. Du bliver i stillingen del af en enhed med et stærkt fagligt funderet netværk, hvor der er gode muligheder for ledelsesmæssig og kollegial sparring.
 
Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang, i forbindelse med bl.a. tilsyn og efteruddannelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Om os - Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en styrelse under Departementet for Natur og Miljø. Miljøstyrelsen foretager vurderinger og træffer afgørelser om miljø-, -natur og klimaforhold på råstofområdet baseret på rådgivning fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner.  Miljøstyrelsen har flerårige samarbejdsaftaler med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet samt Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut (GN). I Miljøstyrelsen stræber vi efter at være tydelige, objektive og anerkendende i enhver sammenhæng. Vi lægger i teamet vægt på et højt fagligt niveau, grundighed, selvstændighed og tillidsskabende kommunikation.
 
Ansøgningsfrist torsdag d. 11. januar 2018.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte styrelseschef Najaaraq Demant-Poort på telefon +299 34 68 38 eller e-mail: nasd@nanoq.gl.
 
Se mere om råstofområdet på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl
 
Du kan også finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på Naalakkersuisuts hjemmeside på www.naalakkersuisut.gl    Søg stillingen online