Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger ny medarbejder (skatte- og afgiftskonsulent)

Har du lyst til at arbejde for Skattestyrelsen, og trives du med en spændende og afvekslende hverdag, så håber vi at høre fra dig.
 
Vi søger 1 Skatte- og afgiftskonsulenter til ansættelse pr. 15. januar 2018 eller senere.
 
Stillingen er placeret i Kontor for Revision, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol.
 
I Kontor for Revision arbejder vi bl.a. med skattemæssig kontrol af selskaber og erhvervsdrivende, rådgivning og vejledning samt GER (Grønlands Erhvervs Register)
 
Som skatte- og afgiftskonsulent i Kontor for Revision skal du primært arbejde med skattemæssig kontrol af virksomheder og selskaber herunder hovedanpartshavere og -aktionærer, behandling af indkomne selvangivelser og regnskaber, besvarelse af anmodninger om ændringer af slutopgørelser, samt deltage i udgående kontroller. Endvidere kan nævnes arbejdsopgaver som besvarelse af almene og specifikke skattemæssige forespørgsler, behandling af ansøgninger om eftergivelse af restskatter samt hjælp med ajourføring og vedligeholdelse af GER-registeret.
 
Kvalifikationskrav
Vi ser gerne du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling, og det forventes at du har relevant teoretisk og praktisk erhvervserfaring med og kendskab til almindelig regnskabsførelse, revision eller lignende, f.eks. fra arbejde regnskabsførelse eller anden relevant uddannelse..
 
Det er afgørende, at du har interesse for området og har lyst til at tilegne dig ny viden ved sidemandsoplæring og/eller efteruddannelse.
 
Du har et ønske om at arbejde i en uformel, men seriøs organisation, hvor dagligdagen til tider kan være hektisk. Du kan derfor lide at have travlt og kan sætte dig ind i regler og nye problemstillinger. Du skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner samt evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog, både mundtligt som skriftligt.
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands landsstyre og din faglige organisation.
Stillingen er placeret ved Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk. 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig i Nuuk efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes den anviste personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelses-forholdets ophør.
 
Henvendelse vedrørende jobs
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobs ved henvendelse til kontorchef Birthe Tind-bæk, tlf. (+299) 34 59 28, e-mail btin@nanoq.gl 

Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest 8. januar 2018.

Søg stillingen online