Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig for kultur og fritid til Departementet for Uddannelser, Kultur, Forskning og Kirke

I Departementet er stillingen som AC-fuldmægtig ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter nærmere aftale.

 

AC-fuldmægtigen vil især få opgaver indenfor kultur, herunder medieområdet, og evt. nordisk samarbejde samt diverse ad-hoc opgaver.

AC-fuldmægtigen har det daglige ansvar for de departementale og udviklingsmæssige funktioner på området, herunder bl.a. at sikre styringen af tværgående tiltag og udviklingsprojekter, deltagelse i regeludarbejdelse, aktivitetsplanlægning o.lign.

AC-fuldmægtigen er overfor afdelingschefen for afdeling for kultur og kirke ansvarlig for, at de for AC-fuldmægtigen tilhørende opgaver udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer og indenfor de aftalte tidsterminer.

AC-fuldmægtigen skal iagttage gældende, nye og ændrede love, bekendtgørelser, cirkulærer, instrukser m.v. indenfor ansvarsområdet, samt deltage i relevante kurser, arbejdsgrupper og tjenesterejser, faglige møder og arrangementer.

 

Vi forventer, at du har en uddannelse på akademisk niveau, og relevant faglig baggrund og erfaring, mens din faglige specialviden ikke er afgørende. Derudover forventer vi evner til at kunne kommunikere konstruktivt med en bred vifte af interne og eksterne interessenter, overblik når der er mange opgaver og oplysninger i spil, og evner til at bearbejde de mange oplysninger til forståelige og præcise beslutningsoplæg. Der er i stillingen også brug for at kunne systematisere arbejdsprocesser, samt at du både er i stand til at arbejde selvstændigt, og er indstillet på at indgå i tæt samarbejde med kollegaer når der er behov for det.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, men der er ikke en forudsætning. Der vil blive lagt vægt på, at du har et godt kendskab til grønlandske forhold.

 

Løn og ansættelssesforhold:

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfristen til stillingen er 5. januar 2018

For yderligere oplysninger om stillingen kan afdelingschef Karl Davidsen kontaktes på kdav@nanoq.gl eller tlf. 34 56 91.