Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger Barselsvikar som økonomisk konsulent

En stilling som barselsvikar i stillingen som økonomisk konsulent ved Afdeling for økonomi sektionen søges til besættelse pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.


For ansøger med rette dokumentarbare kvalifikationer, vil der være mulighed for ansættelse som barselsvikar i stillingen økonomisk konsulent. Der er fem ansatte i økonomisektionen samt 1 til 3 tilknyttede lærlinge. økonomisektionen ledes overordnet af afdelingschef. Den daglige faglige ledelse varetages af faglig leder for økonomisektionen.

 

Ansvars- og funktionsområder:
Barselsvikaren medvirker til at løse økonomifunktionens opgaver, herunder finanslovsarbejde og budgetopfølgning for ressortområdet. Derudover ydes regnskabsmæssig bistand til departementets underliggende institutioner endvidere ad. hoc opgaver.­

 

Kvalifikationer:
Der søges følgende kvalifikationer hos ansøgeren:

  • Relevant uddannelse
  • kendskab til Grønlands Selvstyres administration og økonomisystem vil være en fordel (XAL/IRIS/PRISME).
  • praktisk erfaring fra en regnskabsfunktion,
  • dobbelt sproget Grønlandsk/Dansk vil være en fordel, dog ingen betingelse
  • Serviceorienteret i forhold til underliggende institutioner
  • Kan udarbejde drifts- og personalebudget, udføre budgetopfølgning og samt balance og bevillingskontrol selvstændigt.
  • Erfaring med tilskudsadministration er en fordel, men ikke et krav. 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJøF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Ansøgning:
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Afdelingschef Karsten Peter Jensen kapj@nanoq.gl eller tlf. 34 56 83 samt Faglig leder Kaj L Heilmann, kahe@nanoq.gl tlf 34 57 54

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopier af eksamensbe­viser m.v. skal være departementet i hænde senest den 27. december 2017 kl. 14.00

 

Send ansøgning