Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Angerlarsimaffik Uulineq søger Afdelingsleder

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler en afdelingsleder i afdeling Enmandsprojekt.

Afdelingslederens arbejdsopgaver er dels af ledelsesmæssig og dels af koordinerende art, og du vil i et vist omfang indgå i det daglige arbejde i afdelingen. Skiftende vagter kan forekomme.

Du refererer til forstanderen, og kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af tre afdelingsledere, og forstander.

Der er gode muligheder for, at du kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er i gang med flere udviklingsprojekt inden for autisme pædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:
• Pædagogisk/Socialrådgiver uddannelse eller tilsvarende.
• Lyst til at arbejde inden for det specialpædagogiske område
• Kendskab til PC på bruger niveau
• Formidlingskompetence og kommunikationsevner
• Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
• Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
• Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
• Overblik og omstillingsparathed
• Evne til at samarbejde til flere sider

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til:
Fungerende forstander Lene Eriksen Lyberth på Uulineq@uulineq.com

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Fungerende forstander tlf.nr+299 342610 / 559691 mail: uulineq@uulineq.com eller besøg vores hjemmeside www.uulineq.com (som desværre ikke er helt opdateret)

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der vil ved ansættelse.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelse: Snarest og senest 1. februar 2018

Ansøgningsfrist: 22. december 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1. Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.

Send ansøgning