Gå til hovedindhold
98

Angerlarsimaffik Uulineq søger Afdelingsleder

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler en afdelingsleder i afdeling Enmandsprojekt.

Afdelingslederens arbejdsopgaver er dels af ledelsesmæssig og dels af koordinerende art, og du vil i et vist omfang indgå i det daglige arbejde i afdelingen. Skiftende vagter kan forekomme.

Du refererer til forstanderen, og kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af tre afdelingsledere, og forstander.

Der er gode muligheder for, at du kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er i gang med flere udviklingsprojekt inden for autisme pædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:
• Pædagogisk/Socialrådgiver uddannelse eller tilsvarende.
• Lyst til at arbejde inden for det specialpædagogiske område
• Kendskab til PC på bruger niveau
• Formidlingskompetence og kommunikationsevner
• Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
• Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
• Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
• Overblik og omstillingsparathed
• Evne til at samarbejde til flere sider

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til:
Fungerende forstander Lene Eriksen Lyberth på Uulineq@uulineq.com

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Fungerende forstander tlf.nr+299 342610 / 559691 mail: uulineq@uulineq.com eller besøg vores hjemmeside www.uulineq.com (som desværre ikke er helt opdateret)

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der vil ved ansættelse.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelse: Snarest og senest 1. februar 2018

Ansøgningsfrist: 22. december 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1. Vi forbeholder os ret til at vurdere ansøgere løbende.

Send ansøgning