Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik, KTI søger Bygningsinspektør

Teknikimik Ilinniarfik består af EUD (Jern og Metal) i Nuuk samt EUD (Bygge og Anlæg), Råstofskolen og Gymnasiet (GUX) og sprogkurser i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (Artek).  Uddannelsesområderne afvikler også omkring 90 kurser om året.  

 

I Sisimiut råder Teknikimik Ilinniarfik over 365 kollegieværelser, og samlet set har vi bygninger på i alt ca. 28.000 kvm..  

 

Stillingen som bygningsinspektør giver dig mulighed for at spille en central rolle for den videre udvikling af skole og kollegiebygninger under Teknikimik Ilinniarfik. Skolen er i positiv udvikling, og der venter nye, udfordrende projekter de kommende år både i forhold til drift og vedligeholdelse af eksisterende bygninger, en opgradering af disse, og forventning om kommende nybyggeri.  

 

Du skal sammen med forstanderen, administrationschefen, skolens 3 uddannelseschefer, rektor og ledende kollegieinspektør indgå i ledelsesarbejdet på såvel det strategiske, som det administrative område.  

 

Du får således mulighed for at vokse i rollen og udvikle dig både fagligt og personligt. Den centrale placering i organisationen og ledelsesansvaret vil være motiverende for den rette kandidat, og det er afgørende for succesen, at du formår at løse de bygningsrelaterede opgaver, som skal understøtte og styrke skolernes drift og udvikling. Samtidig skal du sikre, at de driftsmæssige opgaver bliver varetaget professionelt.   

 

Bygningsinspektør referer direkte til forstander og administrationschef. Der er tale om en stilling, med et betydeligt personaleansvar, hvor bl.a. indgår kollegiepedeller og skolernes forvaltere, samt rengøringspersonale i både Sisimiut og i Nuuk.  

 

Skolen består af både nye og ældre bygninger med alt nødvendigt undervisningsudstyr. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og de unges ønsker. Skolerne Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut samt Jern- og Metalskolen i Nuuk blev i januar 2011 fusioneret.  

 

Som bygningsinspektør skal du bl.a.:
 • Varetage ledelsen af drift og vedligeholdelse af skole- og kollegiebygninger i både Sisimiut og i Nuuk
 • Udarbejde vedligeholdelsesplaner og budgetter
 • Uddelegere overordnede opgaver til forvalterne
 • Gennemføre vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Forhandle med leverandører

 

Vi forventer:
 • At du har en uddannelse som maskinmester, bygningskonstruktør, gerne med speciale i facility management, vvs-ingeniør eller relevant håndværksmæssig uddannelse med særlige kompetencer indenfor bygningsdrift
 • At du har relevant erhvervserfaring indenfor drift, rådgivning eller byggevirksomhed
 • At du selvstændigt kan beherske planlægning, gennemførelse og dokumentation  af opgaverne, herunder rekvirere håndværkere, og føre kontrol og tilsyn med arbejdets udførelse
 • At du har forståelse for økonomi og relevant lovgivning
 • At du har erfaring med gennemførelse af byggesager i samarbejde med rådgivere
 • At du er serviceminded, kvalitetsbevidst, fleksibel og parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt
 • At du er god til at kommunikere i skrift og tale, og gerne dobbeltsproget i dansk og grønlandsk.

 

Vi tilbyder:
 • Engagerede kollegaer
 • Mulighed for stort ansvar og selvstændige arbejdsopgaver
 • En arbejdsplads i udvikling, og midt i storslået natur med masser af plads og udfordringer som fx jagt og fiskeri
Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale:  

 

Løn - og ansættelsesvilkår: Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.  

 

Bolig: Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.   Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.  Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.  

 

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2018.
 

 

Ansøgninger vil blive behandlet løbende. Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller på telefon +299 867600 eller på mail: jomo@sanilin.gl

 


Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.  Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.nanoq.gl, under rekruttering. 

 

  Søg stillingen online