Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Nordisk Ministerråd søger ny direktør til Nordens Velfærdscenter

Vi søger en direktør, som kan skabe merværdi for de nordiske landes arbejde på velfærdsområdet. Nordens Velfærdscenter faciliterer samarbejde, udvikling og formidling af viden på velfærdsområdet mellem de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland. Som direktør skal du lede og udvikle institutionen, så den opretholder en høj kvalitet og imødekommer landenes efterspørgsel efter nordiske initiativer på velfærdsområdet.
 
Nordens Velfærdscenter er en institution under det officielle nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. Institutionen arbejder inden for velfærdsområdet, for tiden med fokus på blandt andet handicapområdet, velfærdsteknologi, børn og unge, ældreomsorg, folkesundhed samt alkohol- og stofmisbrug. Den overordnede ramme for institutionens arbejde fastsættes af Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik, og institutionens opgaveportefølje udvikles derfor løbende på baggrund af ministerrådets prioriteringer. Nordens Velfærdscenter har desuden en bestyrelse med repræsentanter fra Nordisk Ministerråds medlemslande, som giver fagligt indspil til institutionens arbejde. Nordens Velfærdscenter har hovedsæde i Stockholm og har desuden en afdeling i Helsingfors. Institutionens ansatte udgør i alt cirka 30 årsværk. Se yderligere information på www.nordicwelfare.org.
 
Vi søger en direktør med stærke lederegenskaber, som kan videreudvikle organisationen med klart fokus på institutionens målgrupper og deres efterspørgsel. Centrale opgaver som direktør for Nordens Velfærdscenter bliver at:

 • Videreudvikle Nordens Velfærdscenter som et knudepunkt for samarbejde mellem centrale aktører på velfærdsområdet i de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Åland.
 • Styrke sammenhængen mellem institutionens vidensproduktion og landenes nationale udviklingsarbejde på velfærdsområdet.
 • Fremme institutionens arbejde med at understøtte udveksling af aktuelt bedste viden på velfærdsområdet mellem centrale aktører i Norden.
 • Fortsætte udviklingen af en moderne og dynamisk organisation med fokus på målgruppernes efterspørgsel efter viden og netværk.
   

Som direktør arbejder du tæt sammen med forskellige aktører i de nordiske landes social- og sundhedsministerier, myndigheder, eksperter og Nordisk Ministerråds sekretariat. Direktøren for Nordisk Velfærdscenter indgår desuden i Nordisk Ministerråds udvidede ledergruppe under generalsekretæren. Stillingen indebærer rejser i de nordiske lande.
 
Direktøren har det juridiske og økonomiske ansvar for institutionens løbende virksomhed, herunder personaleansvar, og rapporterer direkte til generalsekretæren for Nordisk Ministerråd. Direktøren er ansvarlig for videreudvikling, koordinering og planlægning af arbejdet med udgangspunkt i institutionens overordnede strategiske mål, som fastsættes af Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik, den årlige budgettildeling og det årlige bevillingsbrev fra generalsekretæren.

Vi søger en person, som har:

 • En akademisk uddannelse
 • Flere års dokumenteret ledererfaring, fortrinsvis fra en politisk styret videnbaseret organisation.
 • Dokumenteret erfaring med administrativt arbejde og økonomistyring.
   

Derudover skal du også have:

 • Erfaring med arbejde inden for velfærdsområdet og gerne specifik erfaring med nordisk samarbejde inden for dette område.
 • En god evne til at opbygge relationer og netværk og samarbejde med forskellige interessenter.
 • Gode kommunikationsevner og evne til at engagere andre.
 • God mundtlig og skriftlig formuleringsevne på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk eller svensk) samt på engelsk. En god forståelse af alle de skandinaviske sprog er et krav.
   

Vi tilbyder
Et udviklende arbejde i et nordisk og internationalt miljø med kolleger fra hele Norden. Som direktør har du en tidsbegrænset ansættelse med en indledende ansættelsesperiode på fire år med mulighed for op til fire års forlængelse. Løn efter aftale. Hvis man er statsligt ansat i et af de nordiske lande, har man ret til at tage orlov for at arbejde for en fællesnordisk institution.

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Velfærdscenter er en af Nordisk Ministerråds tolv fællesnordiske institutioner. Institutionerne realiserer ministerrådets vision på deres respektive områder i samarbejde med nationale og internationale aktører. Virksomheden ledes af en direktør, som rapporterer til Nordisk Ministerråds generalsekretær.
 
Yderligere information på www.norden.org  

Sidste ansøgningsfrist er den 20 december 2017. Ansøgningen og ansøgers navn behandles fortroligt, hvis ansøger anmoder om dette.  Referencer og dokumentation skal indsendes på et senere tidspunkt.

Yderligere information om stillingen
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Anders Geertsen, afdelingschef hos Nordisk Ministerråd, via e-mail ange@norden.org eller telefon: +45 21 71 71 06.

Hvis du ønsker information om ansættelsesvilkår, bedes du kontakte seniorrådgiver/HR Daniel Dahlgren, e-mail dandah@norden.org.

 

Titel:
Direktör

By:
Stockholm

Ansøgningsfrist:
20. december 2017

Kontaktpersoner:
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Anders Geertsen, avdelningschef vid Nordiska ministerrådet, e-post: ange@norden.org eller telefon: +45 21 71 71 06. 

För information om anställningsvillkor, vänligen kontakta seniorrådgivare/HR Daniel Dahlgren, e-post dandah@norden.org.