Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Fuldmægtig til Skattestyrelsens ledelsesstab

Vi søger en kollega til at arbejde med den stigende mængde opgaver af international karakter. Stillingens primære fokus vil være opgaver som vedrører Grønlands samarbejde med omverdenen og de afledte administrative opgaver heraf. Der må til stillingen påregnes rejseaktivitet i begrænset omfang. Skattestyrelsen har 110 medarbejdere fordelt på kontorer i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat samt i Danmark.  

 

Stillingen er placeret i hovedkontoret i Nuuk i Skattestyrelsens ledelsesstab. Ledelsesstaben tæller 9 medarbejdere og en kontorchef. Den internationale opgaveportefølje og vejledning af udenlandske aktører i Grønland varetages i øjeblikket af 2 medarbejdere i ledelsesstaben. Den stigende mængde opgaver medfører, at Skattestyrelsen nu er på udkig efter dig, som den tredje person til at indgå i teamet.  

 

Ledelsesstabens hovedopgave består blandt andet af rådgivning af Skattestyrelsens ledelse, Departementet for Finanser og Skatter samt det politiske niveau. Derudover servicerer ledelsesstaben Skattestyrelsens øvrige faglige enheder.  

 

Vi tilbyder et arbejde i et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med tværgående arbejdsopgaver og med korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi er en arbejdsplads med gode muligheder for faglig sparring på tværs af de faglige enheder.  

 

Du vil indgå i et team, hvor opgaverne bl.a. består af:
 • Del i ansvaret for at sikre Grønlands aktive deltagelse i forskellige internationale fora og internationale aftaler, fx vedrørende tiltag til undgåelse af skatteunddragelse
 • Projektstyring i forbindelse med tværgående projekter internt i Skattestyrelsen såvel som i samarbejde med andre offentlige myndigheder i og udenfor Grønland
 • Rådgivning af ledelsen i internationale spørgsmål samt sparring til kollegaer i de fagspecifikke enheder, fx i forbindelse med konkret implementering af internationale aftaler
 • Konkret sagsbehandling, især på engelsk, herunder besvarelse af henvendelser fra både ind- og udland om grønlandske skatteforhold
 • Udarbejdelse af engelsksprogede vejledninger, fx til udenlandske aktører med skattepligt til Grønland
 • Udarbejdelse af notater, bekendtgørelser, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut (regeringen) og Inatsisartut (parlamentet) m.v.
 • Afhængigt af din kompetenceprofil vil du også indgå i opgaveløsningen i sager om indenlandske forhold.

 

Om dig:
 • Relevant videregående uddannelse eller solid erfaring inden for flere af ovennævnte arbejdsopgaver
 • Du har gerne en del års erfaring, men en dygtig nyuddannet tages også i betragtning
 • Gerne erfaring med offentlig forvaltning og har arbejdet i en politisk styret organisation
 • Det er en fordel, hvis du har en god talforståelse og gode tekstanalytiske evner
 • Du er velformuleret i tale og skrift, og du er god til at kommunikere og samarbejde med mennesker med forskellig baggrund
 • Du går struktureret til værks, og du nærer en stærk ansvarsfølelse for opgaven
 • Du kan håndtere flere forskelligartede opgaver sideløbende i tæt samarbejde med kollegaer
 • Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk og dansk
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund
 • Da store dele af arbejdet vedrører materiale på engelsk og samarbejde med engelsktalende personer, er det et krav, at du behersker engelsk på et tilstrækkeligt højt niveau
 • Det er et ufravigeligt krav, at du har en ren straffeattest

 

Løn- og ansættelsesvilkår: Tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest derefter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.  

 

Stillingen besættes som udgangspunkt som en fuldmægtigstilling. Til den rette kandidat med relevant erfaring vil der efter omstændighederne kunne ydes specialkonsulenttillæg.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.  

 

Se Grønlands Selvstyres overenskomster og aftaler her: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Overenskomster-og-aftaler  

 

Bolig: Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Såfremt ansøger allerede har en personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig.  

 

Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

  Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.  

 

Yderligere oplysninger: Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rannvá Clementsen, kontorchef i ledelsesstaben, telefon 34 6579 eller e-mail ranv@nanoq.gl.  

 

Ansøgning: Ansøgning, CV samt kopi af eksamensbeviser sendes elektronisk via www.naalakkersuisut.gl 

 

Ansøgningsfrist: 29. december 2017.  

 

  Søg stillingen online