Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger konsulent til økonomiafdelingen

Socialstyrelsen søger en konsulent til Økonomiafdelingen med tiltrædelse 1. januar eller efter aftale.

 

Socialstyrelsen er en nyoprettet styrelse, der skal fokusere på at vejlede og rådgive samt udvikle nye tiltag i forhold til borgerbetjeningen i Grønland. I forbindelse med oprettelsen af den nye styrelse er der brug for engagerede og dygtige medarbejdere i et miljø, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse. 

 

Økonomiafdelingen i Socialstyrelsen skal være tværgående og vil være involveret i mange af de aktiviteter, der skal igangsættes i Socialstyrelsen. Du vil derfor få en central position i en styrelse, der byder på masser af udfordringer og tværfagligt samarbejde.

 

Konsulentens arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at: 

  • Være projektansvarlig for teamet der skal undervise vores underliggende enheder i det nye ERP system.
  • Rådgivning til underliggende institutioner omkring regnskab
  • Indgå i et rejsehold der tager ud og opbygger samt udvikler regnskabsfunktionen på de enkelte døgninstitutioner
  • Ad-hoc opgaver   

Vi forventer at du har: 

  • En relevant økonomisk/regnskabsmæssig baggrund
  • Grunddig kendskab til IRIS, XAL samt EXCEL
  • Lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af Styrelsens opgaver 
  • Lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger
  • Godt humør, gåpåmod og humor
  • Grønlandsksproget 

Løn - og ansættelsesvilkår:

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:

Der kan anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Yderligere oplysninger:

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i økonomiafdelingen, Lene Rohmann Hansen på tlf. (+229) 34 66 55 eller på e-mail lrh@nanoq.gl

  

Socialstyrelsen hører under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i Grønlands Selvstyre. Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på http://naalakkersuisut.gl, under Job.

 

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2017

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51

Tiltrædelsesdato: 1. januar eller efter aftale. 

 

Søg stillingen online