Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Konsulenttjenesten for Landbrug

Vil du være med til at forme fremtidens Landbrug?

 

Har du lyst til at være med til at udvikle landbrugserhvervet?

 

Konsulenttjenesten for landbrug, har kontor i Qaqortoq og geografisk arbejdsområde i Sydgrønland. Konsulenttjenesten omfatter desuden gartneriet og forsøgsstationen i Upernaviarsuk.

 

Tiltrædelsesdato er 1. februar eller efter aftale.

 

Dine arbejdsopgaver:

Konsulenttjenesten for Landbrug varetager opgaver inden for rådgivning af landbrugerne og varetager udviklings- og forsøgsarbejde i relation til en kontinuerlig udvikling af landbrugserhvervet.

 

Rådgivningen rettet mod:

 • Styrkelse af landbrugernes færdigheder og kompetencer i forhold til landbrugsmæssig drift.
 • Faglig udvikling af erhvervet i forhold til anskaffelse og løbende vedligeholdelse af aktiver, som medgår i erhvervsudøvelsen.
 • Administrative og økonomiske opgaver i forhold  til at udøve selvstændig virksomhed og generel erhvervsudøvelse.

Som chefkonsulent har du 3 medarbejdere: 1 fagkonsulent, 1 økonomikonsulent samt 1 gartner.

 

Dine opgaver vil bestå af:

 • Ansvar for ledelse og administration af Konsulenttjenesten for Landbrug i henhold til Resultatkontrakt mellem Grønlands Selvstyre og De Samvirkende Fåreholderforeninger.
 • Udarbejde planer for konsulenttjenestens arbejde i henhold til Resultatkontrakt mellem Grønlands Selvstyre og De Samvirkende Fåreholderforeninger.
 • Sikre opfyldelse af kravene for Resultatkontakt mellem Grønlands Selvstyre og De Samvirkende Fåreholderforeninger (SPS).
 • Deltagelse i Landbrugsrådsmøder og møder i De Samvirkende Fåreholderforeninger.
 • Udarbejdelse af Konsulenttjenestens årlige budgetter og regnskaber
 • Vurdering af ESU-ansøgninger

Opgaveløsningen er præget af en høj grad af selvstændighed og initiativ, og den rette kandidat kan tage ansvar for fremdrift og udvikling af Konsulenttjenestens aktiviteter.

 

Du kommer til at samarbejde med De Samvirkende Fåreholderforeninger., Dyrlægeembedet, Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Landbrugsrådet samt Kommune Kujalleq.

 

Kvalifikationer:

Du er uddannet Agronom, landbrugstekniker el. lignende med væsentlig erfaring og viden inden for jordbrug i sub- og lavarktis samt erfaring med ledelse og økonomi. Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og samfundsforhold.

 

Vi forventer, at du har:

 • Interesse i og/eller indsigt i landbrugsområdet – gerne fra en grønlandsk kontekst.
 • Lyst til at skabe udvikling inden for landbrug.
 • Evne og lyst til at arbejde selvstændigt med mange forskelligartede opgaver.
 • Gode samarbejdsevner.
 • Analytisk sans og overblik.
 • Initiativ og lyst til at arbejde et sted, hvor der er højt til loftet og mulighed for masser af ansvar.
 • Det er en væsentlig fordel, hvis du kan tale og forstå grønlandsk

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

 

Bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Henvendelse vedrørende jobbet:

Spørgsmål om stillingen kan rettes til afdelingschef Anders Fonnesbech-Wulff e-mail: ANFO@nanoq.gl eller +299 34 52 58.  

 

Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes via nedenstående link senest d. 18. december 2017.  

 

Søg stillingen online