Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska Ministerrådet söker en seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om finanspolitik

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en erfaren seniorrådgivare med placering inom avdelningen för tillväxt och klimat med ansvar för det breda nordiska samarbetet inom politikområdet finanspolitik, där de nordiska länderna har en lång tradition av ett nära samarbete.  

Om avdelningen
Avdelningen för tillväxt och klimat har sekretariatsansvar för flera ministerråd: de nordiska ministrarna med ansvar för Finanspolitik (MR-Finans), Näring- Energi- och Regionalpolitik (MR-NER), Miljöpolitik (MR-M) samt samarbetet om digitalisering (MR-DIGITAL). Avdelningen har också ansvaret för Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling och Östersjöstrategin. Ämbetsmannakommittéer med representanter från de nationella departementen har tillsammans med avdelningen ansvar för att förbereda ministermöten, samt för den löpande ärendeportföljen.
 
Arbetet inom avdelningen är organiserat i team bestående av seniorrådgivare och administrativa koordinatorer, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 19 medarbetare.

Arbetsuppgifter
 • Planering, förberedande och uppföljning av möten med de nordiska finansministrarna samt tillhörande ämbetsmannakommitté och utskott
 • Kunskapsspridning mellan olika aktörer i det nordiska samarbetet, exempelvis andra ministerråd
 • Ärendebehandling i förhållande till arbetsgrupper, kommittéer och utskott
 • Utveckling och uppföljning av projekt
 • Upphandling, genomförande och styrning av externa analyser, utredningar, utvärderingar m.m.
 • Budgetansvar för sektorns medel
 • Utveckla, driva och delta i tvärsektoriellt samarbete
 • Deltagande i nationella och internationella möten och konferenser
 • Informations- och föredragsverksamhet samt annan kontakt med samarbetspartners och andra intressenter
 • Det förekommer en del reseaktiviteter i anknytning till arbetet då möten hålls i alla de nordiska länderna.
   
Din bakgrund
 • Du som söker ska ha relevant akademisk examen, lägst på masternivå t.ex. inom statsvetenskap och ekonomi gärna med fokus på nationalekonomi.
 • Du har konkret erfarenhet med politikutveckling och administration inom departement (ministerier); erfarenhet från Finansdepartement är meriterande
 • Du har kännedom om och erfarenhet av nordiskt samarbete och dess institutioner.
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning.
 • Du måste behärska ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift, och ha goda kunskaper i engelska.
 • För att kunna anställas inom Nordiska ministerrådet måste du vara medborgare i ett av de nordiska länderna.
   
 Du som person
 • Du har förmåga att självständigt överblicka och styra stora komplexa program, i nära samarbete med många aktörer.
 • Du har förmåga att hantera ett överordnat ansvar för ett politikområde, samt ingå i en tydlig styrningsdialog med nordiska institutioner och stödmottagare.
 • Du bör ha en god analytisk förmåga, vara kreativ och kunna ta egna initiativ inom dina ansvarsområden.
 • Du ska tycka om att arbeta tillsammans med andra samtidigt som arbetet kräver en god förmåga att arbeta självständigt med stort eget ansvar.
 • En stor del av arbetet innebär att skriva olika slags dokument. Det är därför viktigt att du tycker om att skriva och att du har förmågan att formulera dig tydligt och begripligt.
 • Det kan uppstå situationer med hög arbetsbelastning, vilket förutsätter att du kan leverera med hög kvalitet även under tidspress.
 • Du bör vara en van datoranvändare och öppen för att lära dig nya system.
   
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

För mer information se www.norden.org.

Sista datum för ansökan är 19 december 2017.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anders Geertsen, telefon +45 21 71 71 06, eller e-post ange@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.

Titel:
Seniorrådgivare

Organisation:
Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad:
Köpenhamn

Ansökningens sista datum:
den 19 december 2017

Kontaktpersoner:
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anders Geertsen, telefon +45 21 71 71 06, eller e-post ange@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.


Skicka ansökan