Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Fuldmægtige/Specialkonsulenter til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

Vi søger en eller flere fuldmægtige/specialkonsulenter.

Vil du være med til at skabe vækst i hele Grønland, og er du parat til tage et stort ansvar? Så er du måske en af vores nye medarbejdere i Erhvervs- og  Handelsafdelingen. Du vil få en central rolle, hvor du skal være med til at udvikle og implementere erhvervsstrategier. Vi ser samtidig gerne, at du er en kompetent embedsmand, som kan levere politisk betjening af høj kvalitet.

Om Erhvervs- og Handelsafdelingen:
Du vil blive ansat i Erhvervs- og Handelsafdelingen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi. I afdelingen er vi 1 afdelingschef og 7 engagerede medarbejdere, som skal sikre, at der skabes vækst i hele Grønland, og at Grønland står stærkt på de internationale markeder.

Afdelingen arbejder blandt andet med turisme, udvikling af is-, vand- og energimarkedet, iværksætteri, erhvervspolitik, opfølgning på servicekontrakter samt international markedsføring og eksportfremme af grønlandsk erhvervsliv. Der arbejdes bredt med strategiudvikling, implementering samt politisk betjening indenfor disse områder. Som en del af dette er afdelingen ansvarlig for  servicekontrakter med Visit Greenland og Business Greenland

Om stillingen:
Du vil skulle arbejde selvstændigt og få et stort ansvar. Du kan blandt andet komme til at arbejde med:
• Politisk betjening , herunder udarbejdelse af Landsstyreoplæg, baggrundsnotater, taler, besvarelse af §37 spørgsmål, mv.
• Tværgående koordinerende funktioner overfor andre afdelinger, myndigheder og erhvervsliv
• Rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af erhvervspolitik
• Udvikling og implementering af nye erhvervsstrategier
• Opfølgning på servicekontrakter med underliggende enheder
• International markedsføring af grønlandsk erhvervsliv

Du kan forvente, at vi er en arbejdsplads med korte kommandoveje, hvor der vil være gode muligheder for selvstændigt at præge og udvikle de enkelte arbejdsopgaver.

Om dig:
Vi søger medarbejdere med erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv. Vi ser derfor gerne, at du: 
• Har en relevant faglig uddannelse på kandidatniveau
• Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
• Har indgående kendskab til erhvervspolitik
• Kan arbejde selvstændigt med større projekter
• Har gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk

Du har det godt med politisk opmærksomhed på de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Om Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi:
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. I departementet er vi 36 medarbejdere. Derudover har departementet to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og Nukissiorfiit. Selve departementet er organiseret i tre afdelinger – Afdeling for Økonomi og Energi, Erhverv og Handel, samt Arbejdsmarked. Derudover er der en juridisk stabsfunktion direkte under departementschefen.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Til den rette kandidat med relevant erfaring vil der efter omstændighederne kunne ydes specialkonsulenttillæg.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommende afdelingschef for Erhvervs- og Handelsafdelingen Christian Hjerrild Ovesen på e-mail: chr.hjo@gmail.com, telefon: 566060 eller Henrik Rud Jensen afdelingschef for Energi- og Økonomiafdelingen på e-mail: herj@nanoq.gl, telefon: 345610.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er kl. 12:00 den 15. december 2017.

Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2018 eller efter aftale.

Søg stillingen online