Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Psykiatriassistent, Social og eller Sundhedsassistenter med interesse og gerne erfaring fra psykiatrien søges til fast stilling snarest muligt

Psykiatriskafdeling A1 på Dronning Ingrids Hospital søger snarest muligt Psykiatriassistent, Social og Sundhedsassistent til ansættelse i faststilling. 

Er du interesseret i psykiatri, personlig og fagligudvikling, Vil du noget med din faglighed, så har du chancen nu. Den ugentlige arbejdstid er 40 timer i blandede vagter og arbejde hver 2. weekend.

Psykiatrisk afdeling er en del af psykiatrisk område i Grønland og har til huse på Grønlands Landshospital Dronning Ingrids Hospital. Psykiatrisk område ledes til dagligt af en områdeledelse og består udover sengeafdelingen A1 og distriktspsykiatrien i Nuuk. Vi har et velfungere ambulatorie med læger og psykologer. De har patientforløb med patienter, fra hele Grønland, bl.a. via telepsykiatri og en psykiatrisk terapi.   

Psykiatrisk afdeling er en akut modtager afdeling, der modtager patienter fra hele Grønland. Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, her af 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt, af en afdelingssygeplejerske og læge. Der er ansat omkring 20 medarbejder; sygeplejersker, sundhedsassistenter og pædagoger. I afdelingen arbejder vi med udvikling af kontaktpersons funktion, skærmning, konflikthåndtering, relationer og netværk, miljøterapi og psykoedukation.

Psykiatrien har en miljøterapeutisk tilgang, som arbejder med kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, relations-behandling og kognitiv terapi. Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel. En effektiv undersøgelses-, behandlings- og forebyggende indsats, skal derfor som udgangspunkt medtænke såvel det biologiske, psykologiske som det sociale område. Derfor er det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med Sygeplejedokumentation i et elektronisk patientjournalsystem.

Vi tilbyder:

  • God introduktion, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
  • et udviklingsforløb for dig som søger faststilling og er ny i psykiatrien
  • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage, undervisning supervision og refleksion
  • Medlemskab af en aktiv personaleforening
  • Deltagelse i patientledsagerrejser

 

Vi forventer at du:

  • Har lyst og interesse
  • Evt. psykiatrisk erfaring, og gerne specialuddannelse
  • Er tillidsvækkende, pligtopfyldende, robust og engageret
  • Har gode samarbejdsevner
  • Kan skabe god patientkontakt

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo i Grønland. Derudover har sundhedsvæsenet udarbejdet en interaktiv håndbog. Her kan du læse om alt fra skat, geografi, sygehuse og meget mere. Håndbogen kan læses online via: http://mags.datagraf.dk/dgs/4/

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Rejse og boligforhold:
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Ansøgningsfrist: 18. december 2017

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201711450)

Kontakt/Information:
Information om stillingen kan indhentes, ved henvendelse til Oversygeplejerske Ann B Kjeldsen på e-mail: abkj@peqqik.gl eller på tlf.: +299 54 75 16 efter kl. 12:30 dansk tid.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@peqqik.gl

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.