Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Afdelingen for Landsplanlægning

Er du interesseret i juridisk sagsbehandling inden for planlægning- og arealforvaltningsområdet? Kan du se dig selv i rollen som landsplanlægger og være med til at sætte de lovgivningsmæssige rammer for den fysiske planlægning i de fem grønlandske kommuner?

Vi har rygende travlt og en stilling som AC-fuldmægtig til landsplanområdet er ledig til besættelse pr. 1. januar 2017 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Finanser og Skatter består i dag af 26 medarbejdere fordelt over flere afdelinger – ledelsessekretariatet, økonomisk planlægning og afdelingen for Landsplanlægning. Under Departementet hører endvidere to styrelser: Skattestyrelsen samt Økonomi- og Personalestyrelsen. Desuden er Grønlands Statistik en tilknyttet enhed til departementet.

Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, økonomisk - og fysisk planlægning samt tilhørende lovgivningsfunktion.

Vi tilbyder

 • Et arbejde i en afdeling tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.

Dine hovedopgaver

 • Udarbejdelse af de lovgivningsmæssige rammer for den fysiske planlægning og geodataområdet.
 • Myndighedsbehandling i forbindelse med kommunernes planlægning og arealforvaltning.
 • Behandling af klagesager.
 • Vejledning og dialog med borgere, kommuner, organisationer og andre departementer.
 • Bidrage til at sikre sammenhæng mellem den fysiske og den økonomiske planlægning.
 • Formidling af den fysiske planlægning og arealadministration i Grønland.
 • Rådgivning og servicering af Naalakkersuisut.

Andre opgaver i afdelingen

 • Koordinering af den nationale sektorplanlægning herunder rådgivning og vejledning om den fysiske planlægning i de enkelte ressortdepartementer.
 • Strategiske udviklingsopgaver i forhold til landsplanlægningen.
 • Udvikling af geodataområdet – herunder implementering af den nye Nationale Strategi for Geodata 2018 – 2021, opbygning af en lang række registre i grunddataprogrammet, ny geodatalov og udvikling af Grønlands geodataportal - NunaGIS.
 • Overordnet bæredygtig udvikling herunder koordinering af FN’s 17 verdensmål i Grønland.

Vi forventer, at du

 • Synes det er spændende at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har erfaring med projektledelse og involvering af mange interessenter.
 • Kan bidrage engageret og energisk.
 • Kan overskue en blanding af lands- og kommunalpolitik, jura, stati­stiske og geografiske data - og i øvrigt hurtigt kan sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Kan bevare overblikket og prioritere dine opgaver efter den tid, der er.
 • Er god til at formidle både skriftligt og mundtligt.
 • Der lægges vægt på kendskab til Grønland og grønlandske forhold, samt beherskelse af grønlandsk, dansk og engelsk.

Uddannelse og erfaring
Der lægges vægt på, at ansøgeren har relevant akademisk uddannelse (fx jurist, geograf, byplanlægger m.v.) Erfaring inden for fysisk planlægning eller offentlig forvaltning generelt vil være en fordel, men ingen betingelse.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Thomas Gaarde Madsen på tlf. +299 588159 /+45 51370735 eller e-mail: thga@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest mandag den 4. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 49/50.

Ansøgning vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold samt eksamenspapirer mv. og fremsendes via link – se nedenfor.

Søg stillingen online