Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Lektor/adjunkt eller adjunkt med ph.d.-forløb Afdeling for Sociale Forhold, Ilisimatusarfik

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik søger en lektor/adjunkt/adjunkt med p.hd.-forløb i socialvidenskab med henblik på undervisning og forskning på socialrådgiveruddannelsen.

Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 60 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en kursusafdeling der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen har 6 fastansatte undervisere inklusiv en faglig afdelingsleder.

På socialrådgiveruddannelse undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:
 • Børn og unge
 • Udsatte familier
 • Marginalisering
 • Handicap
 • Arbejdsmarkedsvilkår
 • Tværfagligt samarbejde
 • Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v.
Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. 

Ansøgere til stillingen som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse, og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.-forløb.

Ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktis.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:
 • Socialrådgiveruddannelse med videreuddannelse
 • Cand.soc. eller tilsvarende
 • Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
 • Undervisningserfaring.
 • Videnskabelige kvalifikationer.
Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, foregår undervisningen  på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen
Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor, adjunkt eller adjunkt med phd.-forløb.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:
 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer, herunder ph.d.-bevis.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidig forskning.
  Ansøgere der ønsker at søges stillingen som adjunkt med p.hd. -forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som p.hd.- studerende: http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolie og bevis for adjunktpædagogikum).
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. 
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Gestur Hovgaard, telefon: +299 38 56 72, e-mail: gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusive de valgte publikationer i tre eksemplarer til:

Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland


Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 24. november 2017.

Søg stillingen online