Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistenter søges til Aasiaat Regionssygehus

Vi søger 2 sundhedsassistenter til Aasiaat Regionssygehus pr. 1. januar 2018 – det er fast stillinger, hvor der arbejdes i sengeafdelingen i blandede vagter. 40 timer om ugen.

Sengeafdelingen er normeret til 22 senge, og patientklientellet er meget blandet.

Sygehuset er regionssygehus, og modtager patienter fra byer og bygder i Region Disko.

Udover sengeafdelingen har Aasiaat Sygehus:
Ambulatorium, Røntgen, Klinisk kemisk afdeling, Tolkeafdeling, Fysioterapi, Fødeafdeling, Operationsstue/skadestue, Livsstilsambulatorium, Sundhedspleje, Hjemmesygepleje, Psykiatrisk sygepleje.

Ønskede kvalifikationer:

  • Gerne erfaring fra en sengeafdeling
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Er omstillingsparat
  • Er fleksibel
  • Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk)

Vi kan tilbyde:

  • Et godt introduktionsprogram
  • Varieret og udfordrende arbejde, som stiller krav til dig som fagperson
  • En arbejdsplads med et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper på sygehuset
  • En arbejdsplads med gode kollegaer

Region Disko består af regionssygehuset i Aasiaat, 3 byer med Sundhedscentre samt 7 bygder. I Aasiaat by er der ca. 3.500 indbyggere og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

LØN & ANSÆTTELSESFORHOLD:
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter i Grønland. Find din overenskomst her.

REJSE & BOLIGFORHOLD:
Der vil til stillingen kunne anvises bolig, der betales efter gældende regler.

Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet.

Der ydes til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, såfremt ansættelsen er over tre år.

Ansøgningsfrist: onsdag den 22. november 2017

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201710424)

KONTAKT
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingssygeplejerske Petrine Hansen på e-mail peen@peqqik.gl eller på telefon +299 89 42 53

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til: Personaleadministrationen, Aqqaluk Jørgensen på e-mail aqqj@peqqik.gl eller på tlf. +299 34 42 14

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.