Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Sygeplejerske til ledelse af Distriktspsykiatrien i Nuuk

Psykiatrisk Område ved Dronning Ingrids Hospital søger en leder af Distriktspsykiatrien i Nuuk med tiltrædelse 1. februar 2018, eller efter nærmere aftale. Du skal have interesse i aktivt og engageret at lede og udvikle distriktspsykiatrien i Nuuk i samarbejde med 4 engagerede assistenter, der alle har specialuddannelse indenfor psykiatri. Alt efter kvalifikationer vil der også blive mulighed for at deltage i landsdækkende udviklingstiltag inden for psykiatrien.

Distriktspsykiatrien i Nuuk er en del af psykiatrisk område. Distriktspsykiatrien har ca. 160 patienter. Distriktspsykiatrien har tilknyttet 4 sundheds- og psykiatriassistenter, læger og psykologer. Patienterne har svær psykisk sygdom, flere med dom til behandling. Opgaven er at yde støtte til behandling og et godt liv med psykisk sygdom uden for hospitalet i form af medicin, samtaler, psykoedukation, struktur mm.         

Udfordringer:
·       Udvikling og kvalitetssikring af distriktspsykiatrisk pleje og behandling
·       Teamledelse
·       At decentralisere ansvar og kompetence
·       At målrette arbejdsgange og patientforløb
·       At dokumentere aktivitet og ressourceudnyttelse

Kompetenceprofil:
·       Autoriseret Sygeplejerske
·       Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje
·       Lederuddannelse, eller anden relevant ledelsesmæssig baggrund
·       Erfaring med administration, ledelse og pædagogik
·       Viden og erfaring med kvalitetsudvikling og projektarbejde

Personprofil:
·       Loyal, åben og tillidsvækkende
·       Professionel tilgang til opgaveløsning
·       Respekteret og udviser respekt
·       Ansvarlig i forhold til pligter og beføjelser
·       Initiativrig og vedholdende

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital med et højt fagligt niveau og god kollegialitet. Distriktspsykiatrien, der er en del af Psykiatriske Område, har til huse i lokaler uden for – men med tætte relationer til og i gå afstand fra hospitalet.   

Indhent mere information via sundhedsportalen www.peqqik.gl

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen og om andres oplevelser med at bo i Grønland på www.gjob.gl

Skulle ovenstående have vakt din interesse hører vi meget gerne fra dig.  

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Peqqissaasut Kattuffiat for sygeplejersker og radiografer i Grønland. Find din overenskomst her.

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg hvis størrelse afhænger af anciennitet.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes den ansatte til- og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

For fastansatte indbetaler arbejdsgiver hver måned til en feriefond fra hvilken man efter to års ansættelse kan søge støtte til ferierejse for sig selv og familien.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 3. december 2017

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201710422)

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

KONTAKT
Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Oversygeplejerske Ann B Kjeldsen tlf.: +299 34 48 12 (efter kl. 12:30, dansk tid), eller på mail: ABKJ@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til Personaleadministrationen Marie Louise Chemnitz Egede på tlf.: +299 34 43 83 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter