Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger pantefoged/kontorfuldmægtig/konsulent

Ved Skattestyrelsen er en stilling som pantefoged ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Qaqortoq.

Arbejdsopgaver:
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.

Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.

Du skal kunne lide at betjene kunder. Du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil du blive oplært indenfor de ovenstående fagområder.

Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.

Der er p.t. 28 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat, hvoraf 8 medarbejdere primært varetager erhvervs-restancer.

Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombineret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst.

Det vil være en fordel, at du kan grønlandsk/dansk/engelsk.

Kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Anna Lynge, direkte tlf. +299 34 55 54 / mail: anly@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk


Eller via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 13. november 2017.

Søg stillingen online