Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

GUX Aasiaat søger gymnasielærere med dansk, billedkunst, matematik og fysik

Ved Nordgrønlands Gymnasiale skole i Aasiaat søger vi lærere til tiltrædelse 1. januar 2018 med fagene 

  • Matematik
  • Fysik
  • Dansk og
  • Billedkunst

Kombinationer indenfor ovenstående fag vil være det optimale, men vi kan sagtens se andre fagkombinationer for os. Hvad angår matematik og fysik venter vi gerne på nyuddannede fra januar eksamen, således at ansættelsestidspunktet kan være 1. februar eller snarest derefter.

Vi tilbyder fast arbejde, pædagogikum, hvis du ikke har det, en tip-top moderne skole, der blev indviet for to år siden efter en 90 mio. kroners om- og tilbygning. Hertil kommer et godt kollegialt fællesskab med engagerede kolleger, rige muligheder for spændende friluftsliv, og de pædagogiske udfordringer der følger af at medvirke til at kvalificere grønlandske unge til at træde ind i den globaliserede verden.

Grønlands Selvstyre fører en generøs politik på uddannelsesområdet, og som gymnasielærer har man ikke alene ret men også pligt til at deltage i forskningsbaseret efteruddannelse. På GUX Aasiaat afvikler vi derfor løbende forskellige kompetenceudviklingsinitiativer kollektivt såvel som individuelt.

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Gymnasieskolernes Lærerforening fra 2013. Ancienniteten overføres mellem Grønland og Danmark, og pensionsindbetalinger foregår til Magistrenes Pensionskasse.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Interesseret? – så tag kontakt til rektor Otto Simonsen på e-mail os@gux-aasiaat.gl eller telefon +299 56 01 46. (Ring ikke før kl. 12 dansk tid på grund af tidsforskellen på 4 timer!) og få mere information.

Ansøgningen samt CV og kopi af eksamenspapirer sendes til job@gux-aasiaat.gl.

Ansøgningsfrist 15.november 2017. 
Tiltrædelse 1 januar 2018.

Læs eventuelt også om skolen her:
http://mags.datagraf.dk/gymnasieskolen/88/html5/1/ http://mags.datagraf.dk/gymnasieskolen/92/html5/1/

Søg stillingen online