Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Leder til Mikisoq, Tasiilaq / job nr. 606/17

Aldersintegreret  Mikisoq er normeret til 20 børn for 3 – 6 årige og 24 børn for 0 – 2 årige

Personalenormeringen er på 12 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 2 pædagoger,

3 barne- og socialmedhjælpere, 3 medhjælpere ,  køkkenassistent og rengøringsassistent. 

Institutionen har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og ligger nær by midt i Tasiilaq.

Institutionen har åbent fra kl. 06.45  til 16.30 og har til huse i bymidten.  

Lederen skal sammen med souschefen arbejde for udvikling af institutionen til gavn for børn, forældre og personale. 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog
 • Har ledelseserfaring
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Er handlekraftig og i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Forstår at udnytte personalets forskelligheder

Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrette den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde

 Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 606/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 01. november 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Jesper Madsen
Telefon: +299 367303
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning