Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Ledig præstestilling i Grønland

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse snarest muligt. 

Stillingen er placeret i:
Palaseqarfik Kangaatsiaq, Provsteqarfik Avannaa.

Stillingerne: 
Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7.

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:
Der sker ansættelse i henholdt til overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelse som tjenestemand kan kun ske hvor ansøger i forvejen oppebærer status som tjenestemand, ellers sker ansættelsen på tjenestemandslignende vilkår eller på overenskomstvilkår i henhold til ASG's aftaler/overenskomst.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt de respektive provstikontorer. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.

Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispekontoret, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 27. november 2017.

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:

Grønlands Selvstyre
Bispekontoret
Postboks 90
3900 Nuuk


Email: biskop@ilagiit.gl
mærket: ”ledig præstestilling”

Søg stillingen online