Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag / Ergoterapeut til Terapeutteam / Job nr. 599/17

1 ergoterapeut til terapeutteamet i Nuuk med primære opgaver inden for rehabilitering

Er du uddannet ergoterapeut, og ønsker du en alsidig og spændende arbejdsplads, så er en stilling som ergoterapeut på voksenområdet i Kommuneqarfik Sermersooq måske lige dig.

Terapeutteamet i Sermersooq kommune består pt af 1 ledende terapeut, 4 ergoterapeuter og 5½ fysioterapeuter. Tilknyttet teamets funktion er 1 hjælpemiddelreparatør og 1 handicapchauffør. Terapeuterne arbejder ud fra Nuuk, og det er her, du vil bo og have din daglige arbejdsplads. Der kan være rejseaktivitet til de øvrige byer og bygder i kommunen.

Ugentlig arbejdstid: 40 timer

Ergoterapeutens opgaver: 

 • Tværfaglig rehabilitering af borgere, der har været indlagt på sygehus, har fået funktionstab efter sygdom mv.
 • Faglige undersøgelser og vurderinger, herunder brug af ICF og COPM
 • Hverdagsrehabilitering
 • Vedligeholdende træning individuelt og på hold.
 • Sagsbehandling af ansøgninger hjælpemidler og boligændringer
 • Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler
 • Dokumentation
 • Administrative opgaver
 • Tværfagligt samarbejde
 • Møder med klienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Evt. tjenesterejser i kommunen til byer og bygder.

Vi lægger vægt på, at du

 • har stor interesse for handicap- og ældreområdet
 • har erfaring inden for ældre området, gerne med erfaring inden for hverdagsrehabilitering.
 • Erfaring med relevante undersøgelsesmetoder og evalueringsmetoder
 • kan arbejde selvstændigt og kan strukturere og planlægge din arbejdsdag. (selvtiltrettelæggende)
 • har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • er idérig, engageret, handlingsorienteret og faglig velfunderet
 • kan agere i forskellige kulturer
 • er fleksibel og omstillingsparat i en foranderlig verden
 • er en holdspiller, der er åben og rummelig
 • er en god formidler – god til at oplære andre faggrupper

Vi tilbyder: 

 • introduktion
 • indflydelse på udvikling af rehabiliteringsprojekter
 • medindflydelse og gode muligheder for at planlægge din egen arbejdsdag
 • faglig sparring i et velfungerende terapeutteam
 • gode kolleger

Har du yderligere spørgsmål til stillingen kontakt da venligst afdelingsleder Mikael Kemner, tlf. nr. +299 366063, mail: mikm@sermersooq.gl eller fagchef Lise Lotte Have, tlf. nr. +299 367506, mail: lilh@sermersooq.gl

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og PPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 599/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. november 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Mikael Kemner
Telefon: +299 366063
Mobil: +299 562678
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning