Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

Grønland er i disse år i gang med en større modernisering af erhvervsområdet for at skabe vækst i samfundet. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi spiller en nøglerolle i denne udvikling. De helt rigtige rammer for udviklingen er en forudsætning, for den vækst der er nødvendig for at sikre en stigende beskæftigelse.

Brænder du for erhvervsudvikling og for at arbejde i med store strategiske udfordringer? Så er stillingen som afdelingschef for erhvervsafdelingen måske noget for dig?

Du vil som afdelingschefen få et stort ansvar for turismeudviklingen i tæt samarbejde med Visit Greenland og de grønlandske kommuner. En anden hovedopgave er udvikling af iværksætteri og erhvervsfremme i tæt samarbejde Greenland Business og SIUA Inuvation.

Du vil også få en nøglerolle for international markedsføring af Grønlands erhvervspotentiale, herunder implementeringen af Naalakkersuisuts nye strategi for eksport af is og vand, tiltrækning af kapital til udvikling af turisme visitorcentre, energiintensiv industri m.m.

Derudover arbejder afdelingen med kontinuerligt at forbedre rammevilkårerne for Grønlands erhvervsliv gennem modernisering af erhvervslovgivning m.m.

En stilling som afdelingschef for erhvervsområdet ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Afdelingschefen leder en afdeling med 7 fuldmægtige og specialkonsulenter. Erhvervsafdelingen har ansvaret for turismeudviklingen i.

Afdelingschefen skal være omdrejningspunktet mellem Naalakkersuisut, eksterne samarbejdspartnere på regionalt og nationalt plan, interesseorganisationer og videnscentre og departementets medarbejdere. Dette kræver at afdelingschefen har både politisk indsigt, et indgående kendskab til den grønlandske erhvervsscene og forståelse for de regionale forskelle og udfordringer. De daglige udfordringer for afdelingschefen omfatter administrativ betjening i forbindelse med politisk stillingtagen, opgaveprioritering og fokus på resultater og mål.

Vi forventer, at du har et indgående kendskab til grønlandske forhold. Du skal være udadvendt og imødekommende, med flair for udvikling og samarbejde.

Stillingen vil indebære både rejseaktivitet og arbejdsopgaver der ligger udenfor normal arbejdstid. I perioder må der påregnes en betydelig arbejdsindsats, hvorfor din tilgang til arbejdet må indebære en fleksibel indstilling og en vilje til at yde det der skal til for at nå i mål.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Markedsføring og internationale erhvervsfremstød
 • Udvikling af turisme visitorcentre
 • Strategiudvikling og implementering
 • Styrkelse af lovrammerne for erhvervsudvikling
 • Målopfyldning på servicekontrakter med eksterne parter
 • Budgetstyring - budgetopfølgning
 • Ministerbetjening

Det vil være en fordel hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Ansøgerprofil
Vi leder efter en engageret medarbejder med:

 • Uddannelse som cand.merc.jur, cand. polit., cand. oecon, cand.merc. el. lign.
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Lyst og evne til at arbejde med en bred række af opgaver fra ministerbetjening, rammebetingelser for erhvervslivet, budgetstyring, og administrative opgaver
 • Gode evner til at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Gode samarbejds- og formuleringsevner
 • Lyst og vilje til at arbejde i en travl og omskiftelig hverdag
 • Gode engelskkundskaber

Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Departementschef Jørn Skov Nielsen, telefon +299 34 56 34/+299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl.

Ansøgningen skal være Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi i hænde senest d. 24. oktober 2017. Samtaler vil blive afholdt løbende.

Ansøgning skal mærkes ’Afdelingschef’ og indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og skal bilægges kopi af eksamensbeviser, referencer m.v. 
Send gerne ansøgninger med e-mail; anvend venligst word- og /eller pdf-format. 
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes senest d. 24. oktober 2017 via "søg stillingen"-knappen.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr 21 af 18. december 2003 Om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Se mere om Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på www.nanoq.gl. Vi hører til i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. 
Byens 17.600 indbyggere har mange kulturtilbud med premierebiograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. - se mere på www.nuuk.gl eller www.greenland.com.

Søg stillingen online