Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger en Kontorfuldmægtig/Sekretær

Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger en dobbeltsproget (grl/dk) kontorfuldmægtig til Ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatet består af ministersekretær, direktionssekretær og til tider en elev.

Departementet varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på områderne uddannelse, kultur, forskning og kirke. Opgaverne spænder over en række fagområder, hvorfor departementet har en stor kontaktflade til andre departementer, underliggende institutioner, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede medarbejdere. Vi er knap 50 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • Et job i en afdeling med engagerede kolleger
 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer

Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Tilrettelægge møder og rejser for departementschefen.
 • Udarbejdelse og udsendelse af dagsorden (efter indhentelse af dagsordenspunkter) ved de ugentlige ledergruppemøder samt fungere som referent under disse møder samt ugentlige personalemøder.
 • Koordinator i sager til Inatsisartut/Naalakkersuisut.
 • Udføre kontrol af skriftlige oversættelser (korrekturlæsning).
 • Udføre mindre oversættelser og/eller tolkning.
 • Koordinator i intern information omkring fravær i departementet.
 • Ansvarlig for officiel post.

 Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer:

 • Uddannet som kontorassistent
 • Har kendskab til terminologi indenfor uddannelse og kultur
 • Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet
 • Flair for koordination – også i pressede situationer
 • Gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Flair for IT

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.
Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelse pr. 01.11.2017 eller efter nærmere aftale.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Ledelsessekretær Adolfine Christensen, på tlf. (+299) 34 57 11 eller Departementschef Lone Nukaaraq Møller, på tlf. (+299) 34 56 20 e-mail lnm@nanoq.gl.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober. 2017.

Søg stillingen online