Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

AC-Fuldmægtig i rollen som HR-Partner søges til Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling

Vil du arbejde i et vigtigt og dynamisk kontor, der arbejder med fastholdelse af medarbejdere, rekruttering, trivsel, kompetenceudvikling, ledersparring og organisationsudvikling? 

 

Dine arbejdsopgaver
Kontoret spiller en central rolle i, at sikre fastholdelsen af de kompetente medarbejdere og ledere i Grønlands Selvstyres centraladministration og sikre, at departementerne og styrelserne ansætter på et tydeligt og veldefineret rekrutteringsgrundlag.

  Du vil arbejde som HR-Partner, hvor du primært skal arbejde indenfor fastholdelses- og rekrutteringsområdet. Du vil i samarbejde med dine kollegaer, udvikle området og være med til at skabe en klarere definition af de arbejdsopgaver der hører sig under.   Mere specifikt forestiller vi os, at du vil komme til at arbejde med følgende:
 • Udarbejdelse og udvikling af strategier og handleplaner og gennemførelse af disse
 • Udvikling og vurdering af indsatser på fastholdelses- og rekrutteringsområdet for Grønlands Selvstyres centraladministration
 • Udarbejdelse af kompetenceudvikling for ansatte i Grønlands Selvstyres centraladministration
 • Udarbejdelse af notater
 • Ad hoc
Dine faglige kvalifikationer
 • Du har en relevant videregående akademisk uddannelse
 • Du har erfaring indenfor eller forståelse af den udviklingsmæssige del af Human Ressource området
 • Du har gode analytiske evner
 • Du har gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale
 • Du har erfaring med at arbejde med projekter og formidle samme
 • Det er en fordel, at du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
Dine personlige kompetencer
 • Du har gode samarbejdsevner og sætter pris på et konstruktivt samarbejde og at øve indflydelse på opgaveløsningen.
 • Du er beslutsom, vedholdende og alsidig i din tilgang til komplekse sammenhænge.
 • Du er nysgerrig, årvågen og går positivt ind i samarbejdssituationen, udviser respekt for forskelligheder og er god til at skabe arbejdsmæssige netværk.
 • Du er procesorienteret, men har også et naturligt behov for at se færdiggjorte resultater.
 • Du har en overbevisende fremtræden, er verbalt tillidsvækkende og forstår at lytte.
 Det er en fordel, at du har
 • Kendskab til det grønlandske samfund og forståelse af grønlandske samfundsforhold
 • Dobbeltsproglige kundskaber i grønlandsk/dansk

 

Om os
Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads. Organisationen består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde. 

Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen som hører under Departementet for Finanser og Skatter. Vi arbejder bl.a. med kompetenceudvikling, organisationsudvikling, fastholdelse, rekruttering samt trivsel for hele centraladministrationen (ca. 650 ansatte).
Du kommer til at arbejde med dine 8 nye kollegaer, hvor du i samarbejde med resten af kontoret vil arbejde for at realisere målsætninger på HR-området. Målsætninger som understøtter ønsket om, at Grønlands Selvstyre vil være en arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer og personlige kompetencer.

 

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. 
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

 

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Kirsten Holland, khol@nanoq.gl eller +299 55 13 13.

For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.     Ansøgning Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017. Tiltrædelse 1. januar 2017 eller efter nærmere aftale. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.  

 

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

  ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.   ASAs 3 værdier er:
 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder  
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder  
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Søg stillingen online