Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejdere til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Grønlands Selvstyre

Grønland er i disse år i gang med en større modernisering af erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet for at skabe vækst i samfundet. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi spiller en nøglerolle i denne udvikling. De helt rigtige rammer for udviklingen er en forudsætning, for den vækst der er nødvendig for at sikre en stigende beskæftigelse.

Vi har i Grønland store selvstyreejede selskaber der på servicekontrakter varetager vigtige funktioner i samfundet både forsyningsopgaver, erhvervsfremme og indhandling. For til stadighed at sikre, at de offentlige midler bliver brugt på den mest effektive måde, er det nødvendigt med løbende analyser af udviklingen og på baggrund deraf sætte nye mål for servicekontrakterne. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi søger derfor medarbejdere for at styrke erhvervsafdelingen yderligere.

Om Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Departementet er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration. Departementet varetager myndighedsopgaver på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet samt en række konkrete erhvervs- og arbejdsmarkedsmæssige tiltag og indsatser i hele landet. Departementet har en bred vifte af opgaver fra udarbejdelse af politiske oplæg, udvikling af rammebetingelser for erhvervslivet, analyser og løbende sagsbehandling på departementets sagsområder og informationsarbejde om alle indsatserne. Varetagelsen af mange servicekontrakter med de selvstyre-ejede selskaber fordrer en nøje opfølgning og kontinuerlig udvikling af målene i servicekontrakterne. Departementet varetager store indsatser på erhvervsområdet fokuseret på udviklingen i bygder og yderdistrikter i samarbejde med kommunerne. Løbende budgetopfølgning på disse indsatser er af største vigtighed.

Den løbende modernisering af såvel erhvervslovgivning, arbejdsmarkedslovgivning og tilpasning af servicekontrakterne baseres på velfunderet viden om samfundsudviklingen. Denne viden skaffes via grundigt forarbejde og analyser af de respektive områder, og derfor søger departementet nye kolleger til at styrke departementets tre afdelinger: erhvervsafdelingen, arbejdsmarkedsafdelingen, og energi og analyseafdelingen.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Ministerbetjening
 • Analyser på erhvervs-, arbejdsmarkeds- og handels området
 • Opgave- og projektkoordination i departementet, i Selvstyret og i forhold til eksterne parter og interessenter
 • Opfølgning på resultatkontrakter med eksterne samarbejdspartnere
 • Løbende afrapportering fra projekter og indsatser

Ansøgerprofil:
Vi leder efter engagerede medarbejdere med:

 • uddannelse som cand.merc.jur, cand. polit., cand. oecon, cand.merc. el. lign.
 • gode evner til økonomi og controlling-opgaver
 • gode samarbejds- og formuleringsevner
 • lyst og vilje til at arbejde i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • gode engelskkundskaber
 • almene IT-kundskaber

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og/eller kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive langt vægt på vilje og evne til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra en lignende stilling. Det væsentligste er dit gåpåmod, dine faglige evner og lysten samarbejde.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone med korte kommandoveje og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi er 36 medarbejdere i selve Departementet i Nuuk. Derudover har Departementet den underliggende Styrelsen for Råd og Nævn. Selve departementet er organiseret i tre afdelinger som er Økonomi, Energi- og administration, Erhverv og Handel, og Arbejdsmarked. Derudover er der oprettet en juridisk stabsfunktion direkte under departementschefen.

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der kan til den ene stilling anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Afdelingschef Tina Amondsen, telefon +299 34 56 22/+299 34 50 00, e-mail: tjen@nanoq.gl.

Ansøgningen skal være Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi i hænde senest d. 20 oktober 2017 til: 

GRØNLANDS SELVSTYRE 
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 
Postboks 1601, 3900 Nuuk
 
E-mail: tjen@nanoq.gl.

Ansøgning skal mærkes “Medarbejdere” og indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og skal bilægges kopi af eksamensbeviser, referencer m.v. Send gerne ansøgninger med e-mail; anvend venligst word- og /eller pdf-format.

Se mere om Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på www.nanoq.gl
Vi hører til i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. Byens 15.000 indbyggere har mange kulturtilbud med premierebiograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. - se mere på www.nuuk.gl eller www.greenland.com.

Søg stillingen online