Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Chef til Grønlands Statistik

Grønlands fremtidige udvikling er afhængig af, at de samfundsmæssige prioriteringer kan foretages på baggrund af veldokumenterede statistiske informationer. I den forbindelse søges en engageret statistikchef, der kan videreudvikle Grønlands Statistik i relation til de øgede krav om data og statistikkers kvalitet mv.

På grundlag af de kompetencer, der er opbygget i Grønlands Statistik, bliver en af dine vigtigste opgaver som statistikchef at fortsætte udviklingen og implementeringen af Grønlands Statistiks virksomhedsprogram i samarbejde med bestyrelsen.

Stillingen indebærer det overordnede ansvar for alle økonomiske, faglige og personalemæssige forhold. Udover at varetage den daglige ledelse af de knap 20 medarbejdere, er det desuden dit ansvar at repræsentere Grønlands Statistik udadtil, bla. ved at profilere virksomheden i relation til interessenter og samarbejdspartnere, samt at synliggøre virksomhedens ekspertise overfor politikere, myndigheder og offentligheden.

Som statistikchef refererer du i forhold til virksomhedens faglige opgaveløsning til bestyrelsen, samt i budget- og normeringsforhold direkte til departementschefen for Finanser og Skatter.

Kvalifikationer
Da adgang til kvalificeret statistisk materiale bliver et stadigt vigtigere nøgleområde i fremtidens Grønland, er der tale om en stilling med både spændende udfordringer og store udviklingsmuligheder. Der vil ved besættelsen af stillingen blive lagt vægt på følgende:

  • Gennemgående kendskab til de grønlandske samfundsforhold
  • Det er en klar fordel, at du behersker grønlandsk og dansk, og gerne engelsk
  • Højt fagligt niveau
  • Erfaring med udfærdigelse af strategier og gennemførelse af disse
  • Ledelseserfaring med fokus på en resultatorienteret og dialogbaseret lederstil
  • Erfaring fra arbejde i tilsvarende organisation samt økonomistyring
  • Relevant videregående uddannelse
  • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleksibilitet

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der er mulighed for ansættelse på åremål, med mulighed for forlængelse.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelsesstart
Pr. 1. december 2017 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til formand for bestyrelsen Vøgg Løve Nielsen på telefon +45 41318203 eller email vln42@mail.dk eller til næstformand i bestyrelsen Kim Neumann Nielsen på telefon +299 346531 eller email knn@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer mm., fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Departementet for Finanser og Skatter
Postboks 1039
3900 Nuuk


Eller søges online via www.naalakkersuisut.gl

Ansøgningsfrist er den 16. oktober 2017.

Søg stillingen online