Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Lægesekretær med kontorfunktion på Uummannaq sundhedscenter

Til sundhedscenteret i Uummannaq søger vi en uddannet lægesekretær, der kan varetage en bred vifte af administrative arbejdsopgaver som en kombineret kontorassistent. Tiltrædelse pr.1. december 2017 eller efter aftale

 

Hvad skal du arbejde med?
Organisatorisk er stillingen placeret under den ledende distriktslæge, og du skal bistå ledelsen med sekretærhjælp samt deltage i samarbejdet omkring budgetlægning og opfølgning.

 

Derudover bliver dine opgaver indenfor følgende områder:

 • Bistå lægerne med forskellige administrative opgaver
 • Skrive speciallægenotater samt røntgennotater
 • Telefonomstillingsfunktion
 • Ansvarlig for statisktik omkring indlæggelser og diverse indberetninger
 • Rejser for patienter deriblandt indkaldelse samt bookning i samarbejde med afdelingen
 • Specialistbesøg som kontaktperson og organisator
 • Bistå kontorfuldmægtigen vedr. økonomi herunder kontering og bogføring samt opkrævning af tilgodehavender
 • Løn inklusive indberetning samt opfølgning

 

Hvad forventer vi?

 • Uddannet lægesekretær / kontoroverassistent gerne erfaring med de ovennævnte opgaver
 • Engagement og gode samarbejdsevner
 • Omstillingsparathed til en til tider stressende arbejdsplads
 • IT-kompetencer til anvendelse af relevante redskaber/programmer
 • Gerne dobbeltsproget grønlandsk / dansk

 

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion
 • Mange forskellige og spændende udfordringer
 • En afdeling i udvikling
 • Engagerede kollegaer

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Da stillingerne kræver arbejdstilladelse for ikke hjemmehørende personer, tages der forbehold for, at ansættelsen kan blive tidsbegrænset med eventuel mulighed for forlængelse.

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

For fastansatte indbetaler arbejdsgiver hver måned til en feriefond, fra hvilken man efter to års ansættelse kan søge støtte til ferierejse for sig selv og familien.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig, som der betales for efter gældende regler. Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet.

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2017

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

(http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201709354)

 

KONTAKT
Om stillingen kan indhentes hos Afdelingssygeplejerske Sofianguak M. Petersen på mail: somo@peqqik.gl eller tlf. +299 95 12 11

Generelle oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan indhentes ved Personaleadministrationen, Erik Egede på mail ereg@peqqik.gl eller tlf. +299 34 46 81