Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til afdelingen for projekter

Har du skabt synlige resultater inden for implementering af digitaliseringsstrategier og projekter? Brænder du for at deltage i udvikling af organisation og mennesker?  Har du blik for at få politiske mål, digitalisering og effektivisering til at gå op i en højere enhed?

Så er du måske vores nye afdelingschef for afdelingen af projekter hos Digitaliseringsstyrelsen i Grønlands Selvstyre.

Din profil
Vi søger en kompetent og engageret afdelingschef, der har stor erfaring med udvikling af projekter og medvirke til modning af en projektorganisation ift. standarder.

Vi forventer, at du kan dokumentere, at du:

 • kan implementere en digitaliseringsstrategi
 • er en robust personaleleder, der kan drive store projekter gennem dine projektledere samtidig med at du kan drive et større projekt
 • kan skabe sammenhæng mellem strategi, forretning og teknologi
 • kan sikre stadig udvikling af den fællesoffentlige projektmodel – bygget på PRINCE2™
 • kan understøtte en mentorordning for projektledere på tværs af det offentlige
 • har gode erfaringer med kontraktforhandlinger og efterfølgende leverandørstyring
 • har erfaring og gode resultater fra udvikling af processer og organisation
 • er en stærk kommunikator på alle organisatoriske niveauer både skriftligt og mundtligt
 • har en længere videregående uddannelse, gerne med vægt på digitalisering, samfundsforhold, økonomi og effektivisering eller kompetencer svarende hertil.
 • Her kendskab til Grønland, det grønlandske sprog og den grønlandske kultur

Vi lægger vægt på, at Digitaliseringsstyrelsens ansatte kan supplere hinanden i forhold til faglighed og erfaringer, men særlig vigtigt er det, at du er rollemodel i arbejdet med styrelsens mål og retning og i at efterleve Digitaliseringsstyrelsens værdier: Samarbejde, Ansvarlighed og Videndeling.

Dine opgaver
Projektafdelingen består af projektledere og forretningskonsulenter i én afdeling, og du får det personalemæssige ansvar for gruppen.

Du får ansvar for følgende hovedopgaver:

 • Implementering af vores ambitiøse Digitaliseringsstrategi – læs den på www.digitalimik.gl
 • Udvikle vores projektorganisation
 • Udvikle fælles metoder og standarder på tværs af det offentlige Grønland – og implementeringen heraf
 • Budgetansvar for dine områder
 • Personaleansvar for medarbejdere
 • Ansvar for en række administrative forpligtigelser ifm. økonomistyring og rekruttering
 • Deltagelse i den daglige ledelse af Digitaliseringsstyrelsen samarbejde med den øvrige ledelse samt Styrelseschefen

Om os
Digitaliseringsstyrelsens mål er at fremme den digitale udvikling i samfundet gennem øget anvendelse af it og digitalisering, herunder effektivisering af den offentlige administration. I 2019 er indsatsen rettet mod udvikling af it-systemer og organisatorisk udvikling, der kan understøtte de store reformer i det grønlandske samfund.

Vi beskæftiger pt 25 medarbejdere i Digitaliseringsstyrelsen.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer. Du vil referere til Styrelseschefen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelser til Styrelseschef, John Siegstad på jofs@nanoq.gl eller telefon +299588808. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, men skal være os i hænde seneste den 15. oktober 2017.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Dit tjenestested er i Digitaliseringsstyrelsen, Imaneq 4, 3900 Nuuk.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2015.

I Digitaliseringsstyrelsen ønsker vi en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen er administrativt organiseret i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.
Læs mere på www.digitalimik.gl.

Søg stillingen online