Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Spændende stilling som forskningskoordinator for Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet er med sine 750 studerende og ca. 100 medarbejdere Grønlands største forsknings- og uddannelsesinstitution. Ilisimatusarfik er centralt placeret i den arktiske verden og i den arktiske forskning. Vi er midt i en spændende omstillings- og udviklingsproces på tværs af både egne og internationale grænser.

Vi søger en forskningskoordinator med stor viden om forskningsverdenen i Grønland, Arktis, nordiske lande og internationalt. Tiltrædelse d. 1. december 2017 eller efter aftale.

Forskningskoordinatoren har det overordnede ansvar for oprettelse og drift af universitetets forskningskontor.

Arbejdsopgaver
Forskningskoordinatoren rådgiver og støtter Ilisimatusarfiks ledelse, afdelingsledere, forskere, forskergrupper og forskningscentre i forhold til en lang række opgaver på det forskningsadministrative område. Heri indgår kvalitetssikring af ansøgninger om eksterne midler til forskning fra fonde, forskningsråde, Nordiske- og EU-midler.

Forskningskoordinatorens arbejdsopgaver omfatter bl.a.

 • Tovholder på projektudvikling og fundraising i samarbejde med forskere ved Ilisimatusarfik, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet
 • Bidrage til fokus på kommercialisering af forskning – bl.a. ved at inddrage Greenland Venture/Greenland Business i aktiviteter
 • Forskningskoordinering, herunder budgetopfølgning og regnskabsføring, samt koordinering af forskningsaktiviteter.
 • Udvikling af fundraisings strategi i samarbejde med forskningsaktører
 • Understøtte fundraising til forskningsprojekter ved Ilisimatusarfik
 • Initiere møder med forskere ved Ilisimatusarfik og give support på ansøgninger, bl.a. gennem udvikling af CV’er
 • Afholdelse af temadage/workshops indenfor projektudvikling og fundraising
 • Gennemførelse af forskningsevalueringer i samarbejde med relevante enheder på Ilisimatusarfik
 • Sekretær for ph.d. skolen

Kvalifikationer
Du forventes at have en relevant akademisk baggrund og uddannelse.

Vi forventer du har erfaring med forskningsadministrative opgaver, herunder:

 • Kvalitetssikring af formelle krav inklusive budgetter i ansøgninger om eksterne midler.
 • Opfølgning på og afrapportering af forskningsprogrammer/-projekter mht. såvel indhold som økonomi.
 • Har viden og erfaringer i arbejde med nationale og internationale tilskudsgivere, herunder særligt de private og internationale fonde.
 • Samarbejde med forskere med både humanistisk, samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig og naturvidenskabelig baggrund.

Vi forventer, at du som person:

 • Kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med øvrigt personale på områderne
 • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner – såvel internt på Ilisimatusarfik som eksternt i forhold til fonde, forskningsråd mv.
 • Kan kommunikere på flere sprog, herunder gode engelske kundskaber
 • Er robust og trives med mange samtidige komplekse opgaver.

Vi tilbyder

 • et spændende job med personlige og faglige udfordringer
 • en travl hverdag der ofte foregår på tre forskellige sprog
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen

Lidt om organisationen
Universitetet har p.t. fire institutter med i alt 10 forskellige uddannelser:

 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

Ilisimatusarfik tilbyder desuden enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau.

Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd. Forskningskoordinatoren placeres i ledelsessekretariatet med reference til universitetsdirektøren og rektor.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos rektor, Suzanne Møller, på sum@uni.gl eller tlf. +299 38 56 00.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser fremsendes i én fil senest d. 16. oktober kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets jobportal http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Søg stillingen online