Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Skarp jurist med interesse for økonomi og skat søges til Departementet for Finanser og skatter

(Fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent)


Den grønlandske skatte-, og afgifts- og bevillingslovgivning gennemgår i disse år en modernisering. Blandt initiativerne kan blandt andet nævnes en reform af person- og erhvervsbeskatningen samt udmøntning af en ny budget- og regnskabslov i en række bekendtgørelser.

Vil du være med til at konkretisere denne udvikling bl.a. i form af love og bekendtgørelser, så er du måske vores nye kollega i den juridiske funktion.

Hos os er faglighed, daglig sparring og god kollegalitet i fokus. Vi tilbyder dig en fleksibel hverdag, hvor du sammen med 4 jurister og 26 andre engagerede kolleger har stor mulighed for selv at planlægge dine opgaver og arbejdsrutiner.

Om dig
Du er cand. jur. eller evt. cand. merc. jur. Du har interesse for skat og økonomi, og du har lyst til at arbejde i et team, hvor der bliver lagt vægt på gode faglige kvalifikationer og præstationer. Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer.

Du kan skrive, så også ikke-juristen kan forstå budskabet.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog.

Om stillingen
Du vil få ansvar svarende til dine forudsætninger og interesser.
Du vil især kunne komme til at beskæftige dig med:

  • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med departementets betjening af Skattestyrelsen.
  • Betjening af det politiske niveau, herunder den ansvarlige minister.
  • Lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af:

                   - Notater
                   - Lovtekster
                   - Lovbemærkninger
                   - Bidrag til strategier for lovgivningsreformer.

Retssager kan også blive en del af dine arbejdsopgaver, hvis du har interesse herfor.

Departementet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel, hvorfor vi opfordrer til ansøgning uanset alder.

Hvis du allerede har flere års erfaring indenfor de nævnte fagområder er du vores idéelle kandidat, men hvis du er nyuddannet med gode karakterer i relevante fag, så kan du også komme i betragtning.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og DJØF.

For en ansøger med relevant erfaring vil der kunne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Om Nuuk
Departementet er placeret i Nuuk, Grønlands hovedstad. Med en blanding af arktisk storby, tradition og et smukt bagland byder byen på muligheder for koncerter, foreningsliv, cafe- og restaurantbesøg, shopping og kunst- og kulturoplevelser. Naturen omkring Nuuk byder på rige muligheder for sports- og friluftsaktiviteter som eksempelvis skilift, langrend, kajak, fiskeri, jagt, sejlads og vandring. I Nuuk vil der også være gode jobmuligheder for eksempelvis en ægtefælle.

Orlovsmuligheder i Danmark
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til juridisk chefkonsulent Morten W. Selvejer på tlf. +299 34 65 28 eller e-mail mws@nanoq.gl
Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Ansøgning kan sendes med almindelig post eller til vores officielle e-mailadresse oed@nanoq.gl
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest fredag den 13/10 2017 kl. 12:00.

Ansøgning bedes vedlagt CV og kopi af eksamenspapirer med tilhørende karakterudskrifter for både bachelor og kandidatuddannelse samt relevante referencer.

Tiltrædelse efter aftale, men gerne snarest muligt.

Søg stillingen online