Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

AC-Fuldmægtig med økonomiske kompetencer

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, afdelingen for økonomi, personale og studieservice, søger en ansat til nyoprettet stilling inden for afdelingens områder.

Om stillingen
Stillingen vil referere direkte til afdelingschef, og vil primært indeholde nedenstående arbejdsområder:

  • Udarbejdelse af departementets bidrag til Finansloven.
  • Sikre sammenhæng mellem anlægsopgaver og tilknyttet driftsøkonomi.
  • Kollegieområdet nationalt, herunder primært ansvarlig for national sektorplan for kollegier og data for dette.
  • Samfundsøkonomiske analyser af reformtiltag, ny lovgivning m.m. inden for Departementets områder.

En central del af økonomiafdelingens arbejde er at bistå Naalakkersuisut med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finansloven i Inatsisartut. Hertil pågår en tæt dialog mellem departementet og Departementet for Finanser og Skatter inden Naalakkersuisut træffer endelig beslutning om et samlet finanslovforslag. I stillingen vil der derfor være kontaktflader til mange kollegaer i departementet, såvel som andre departementer. Der vil især være et tæt samarbejde med afdelingschefen departementets sektorstrategiske funktion samt departementets juridiske funktion.

Du vil i stillingen få en nøglerolle i den fortsatte udvikling af uddannelsesområdet i Grønland, og muligheden for brede kontaktflader på tværs af de enkelte uddannelsesindsatser. Desuden vil du også indgå som vigtig medspiller omkring anlægsopgaver inden for departementets områder.

I stillingen vil der blive dannet et overblik på tværs af departementets ressortområde, og stillingen vil skulle medvirke til, at de overordnede politiske målsætninger understøttes af god bevillingspraksis og stærke økonomiske konsekvensanalyser. På kollegieområdet igangsættes i de kommende år en stor udmøntning af anlæg på kollegieområdet, der skal gennemføres men en tæt kobling mellem uddannelsesstrategien og brugernes ønsker, og som er af væsentlig betydning for uddannelsesmiljøet på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Kompetencer
Det forventes, at ansøger har:

  • Uddannelse på akademisk niveau med økonomisk indblik.
  • En struktureret tilgang til arbejdsopgaver
  • Evnen til at kommunikere konstruktivt med en bred vifte af interne og eksterne interessenter.
  • Overblik når der er mange opgaver og oplysninger i spil, og kan bearbejde de mange oplysninger til forståelige og præcise beslutningsoplæg
  • Evnen til at systematisere arbejdsprocesser og indgå i samarbejde med kollegaer om dette.
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel men ikke et krav.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestestedet er i Nuuk. Stillingen ønskes besat pr. 1. november eller efter nærmere aftale for den rette profil.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfristen til stillingen er 1. oktober 2017.

For yderligere oplysninger om stillingen kan afdelingschef Karsten Peter Jensen kontaktes på kapj@nanoq.gl eller tlf. 34 56 83.

Søg stillingen online