Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen opruster indsatsen omkring telemedicin. Vil du være med?

Vi har brug for yderligere en sundhedsfaglig telemedicinsk udviklingskonsulent til at indgå i det team, der skal udvikle og implementere telemedicin i Grønland.

Arbejdsopgaver:
Du vil sammen med den nuværende telemedicinske konsulent skulle medvirke til den fortsatte udvikling og implementering af telemedicin i Grønland i henhold til Det telemedicinske Initiativkatalog. Arbejdet foregår i et bredt tværfagligt samarbejde med såvel det kliniske niveau gennem epj folkene – samt IT-afdelingens tekniske medarbejdere. Du vil i stillingen få en central rolle i at udvikle mulighederne for fremtidens sundhedsydelser for landets borgere. Stillingen er placeret på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, men dækker hele Sundhedsvæsenet. Der kan forventes nogen rejseaktivitet såvel i som uden for Grønland i forbindelse med jobbet.

Vi kan pege på følgende fokusområder:

  • Afsøgning og udbygning af muligheder for international netværksdannelse
  • Fortsat udvikling af telemedicin til speciallægekonsultationer
  • Fortsat udvikling af telemedicin som understøttelse for det gode patientforløb
  • Implementering af ny teknologi i samspil med IT-teknologisk kyndige medarbejdere og de kliniske brugere

For hvert fokusområde vil du have særligt ansvar for

  • at sikre at der findes uddannelsestilbud til brugerne af Telemedicin samt medvirke til at levere uddannelsen.
  • At promovere brugen af Telemedicin med vægt på de muligheder det giver personale og borgere
  • Prioritere og implementere projekter til forbedringer af Telemedicin såvel organisatorisk som IT-teknologisk, hvor du vil få det projektmæssige ansvar for gennemførelsen.
  • Sikre en tæt dialog med såvel Telemedicinske brugere som ledelsen

Du skal være opmærksom på, at den grønlandske model for brugen af telemedicin afviger en del fra de fleste andre landes. Den grønlandske brug af telemedicin er centreret omkring den del af patientforløbet, der i andre lande ville foregå på selve sygehuset. Det handler dermed om brug af telemedicin i patientforløbet relateret til sygehusbehandlingen. Behovet for brug af telemedicin i det samlede patientforløb bunder i både kompetencemæssige og geografiske forhold, idet ønsket er at bringe specialisterne tættere på borgerne uden brug af transport.

Kvalifikationer:
Vi ser meget gerne, at du er dobbeltsproget. Du bør have et godt kendskab til grønlandsk kultur og også gerne erfaring fra arbejde i Grønlands Sundhedsvæsen. Du skal have en sundhedsfaglig baggrund med klinisk erfaring f.eks. sygeplejerske, sundhedsassistent, fysioterapeut eller læge, men det er også nødvendigt, at du har kendskab til sundhedsinformatik og dets organisatoriske implementering. Der vil efter et års ansættelse i stillingen være gode muligheder for målrettet efteruddannelse inden for f.eks. sundhedsinformatik og IT-teknologi.

Du er engageret, kreativ og med et personligt drive, som gør dig i stand til at have flere bolde i luften samtidig – og gribe dem! Din tilgang til problemløsning skal være struktureret og analytisk. Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt og kunne påtage dig et ansvar for et generelt område snarere end enkeltopgaver.

Vi lægger vægt på, at du er udadvendt og velfungerende kommunikativt, da mange af dine arbejdsopgaver har et pædagogisk indhold. Erfaring med projektledelse vil være en fordel.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

Rejse og boligforhold:
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Som følge af boligsituationen i Nuuk må vakantindkvartering påregnes i ventetiden på permanent bolig.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2017. Ansættelsessamtaler forventes gennemført efter ansøgningsfristens udløb.

Kontakt/information:
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, funktionsbeskrivelse mv. er du meget velkommen til at kontakte Kent Kleinschmidt på tlf.: +299 53 43 58 eller e-mail: kk@peqqik.gl for yderligere oplysninger.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgen på e-mail: aqqj@peqqik.gl