Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til lønkontoret i Økonomi-og personalestyrelsen

Tiltrædelse pr. 1. oktober eller efter aftale.   Lønkontoret varetager lønbehandling for Grønlands selvstyre samt en række eksterne kunder. I disse år har Lønkontoret fokus på at sikre bedre afstemningspraksis, kvalitetssikre og optimerer arbejdsgange, minimering af traditionel papirgang – alt sammen med henblik på at øge såvel kvaliteten som produktiviteten i kontoret. I denne proces vil souschef komme til at spille en afgørende rolle i samarbejde med kontorchefen. Lønkontoret består af 1 kontorchef, 2 elever, 9 lønmedarbejdere, 4 controllere samt 1 afdelingsleder.   Souschefs arbejdsopgaver i samarbejde med kontorchefen:
 • Ledelsesansvar under kontorchefens fravær
 • Lønafstemninger
 • Kvalitetssikre forretningsgange i lønkontoret 
 • Support til lønsagsbehandlere
 • Sikre korrekt lønudbetaling
 • Rådgivende funktion i forhold til ledere i selvstyret
 • Elektronisk indberetning til eksterne myndigheder
 • Sikre en god konstruktiv dialog med eksterne kunder og leverandører
 • Sikre ressortændringer bliver korrekt registret i lønsystemet
 • Medvirke til at sikre tidsregistrering i selvstyret
 • Den interne uddannelse af personalet/supervision
 Vi forventer, at du har:
 • Erhvervserfaring med afstemninger gerne fra et revisionskontor
 • Bred kendskab og erfaring med opbygning af Selvstyrets lønsystem.
 • Bred kendskab til Selvstyrets økonomisystem
 • Bred kendskab til elektronisk filhåndtering til eksterne myndigheder
 • Er detalje orienteret
 • Er i stand til arbejde selvstændigt, men også i stand til lære fra dig
 • Er opsat på at medvirke til optimering af arbejdsgange i Lønkontoret
 • Er eks. cand.merc., HD eller har oparbejdet relevante kompetencer gennem sit arbejde
 • Positiv, udadvendt og imødekommende
 • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk (en fordel, men ingen betingelse).
 Souschefen refererer til kontorchefen i Lønkontoret.   Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.   Bolig Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.   Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.   Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte personalechef Lise Lennert Olsen telefon +299 34 58 53 eller på mailadressen LILO@nanoq.gl.   Ansøgning Ansøgningsfristen er den 26. september 2017.

Om Økonomi- og Personalestyrelsen
Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:
 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden
Søg stillingen online