Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Enterprise Arkitekt søges

Digitaliseringsstyrelsen står på toppen af strategiens ambitiøse initiativer som bl.a. berører modernisering af den offentlige administration.

For at sikre sammenhæng mellem det nuværende og det fremtidige IT-landskab i Grønlands Selvstyre søger vi nu en Enterprise Arkitekt. Der er tale om en nyoprettet stilling som du selv vil få mulighed for at forme. Du vil få det overordnede ansvar for at sikre sammenhæng i mellem Selvstyrets mange IT-systemer.

Dine primære opgaver vil være at

  • bidrage med din store erfaring og viden i valg af nye IT-systemer
  • have ansvar for at drive arkitekturarbejdet i tæt samarbejde med vores udviklingschef og    projektledere
  • definere og vedligeholde strategi, governance, principper og politikker
  • bidrager til definitionen af en EA-model som kan rumme alle Selvstyrets systemer, komponenter og services mv.
  • være medlem af diverse arkitekturfora i centraladministrationen og underliggende enheder

Vi forventer at

  • du har min. 5 års erfaring med komplekse IT-systemer
  • du tænker strategisk og analytisk og har stærke kommunikative kompetencer
  • du har erfaring med offentlige EA-modeller
  • du formår at arbejde meget selvstændigt

Om os
Digitaliseringsstyrelsens mål er at fremme udviklingen i samfundet gennem øget anvendelse af it og digitalisering. Vi har særligt fokus på effektivisering af den offentlige administration.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer.

Vi lægger vægt på, at Digitaliseringsstyrelsens ansatte kan videns dele og supplere hinanden på tværs af faglighed. Særlig vigtigt er det, at du er rollemodel i arbejdet med styrelsens mål og retning, og at du kan efterleve vores fælles værdier: Effektivitet, Samarbejde, Ansvarlighed og Videndeling.

Vil du vide mere?
Kontakt Tony Ditlevsdal fra Digitaliseringsstyrelsen på todi@nanoq.gl eller (+299) 55 58 12, hvis du vil vide mere om denne stilling.

Løn og ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For ansøger med rette dokumenterbare kompetencer og erfaringer, kan ansættelse finde sted som specialkonsulent.

Dit tjenestested er geografisk afgrænset til Grønland. Du vil altså have mulighed for at få fast hjemmearbejdsplads, alternativt kan der etableres kontor i et af centraladministrationens kontorer i Grønland.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

I Digitaliseringsstyrelsen ønsker vi en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund, og vi vurderer ansøgere på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgningsfrist er d. 13/10-2017.

Søg stillingen online