Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Mælkebøttecentret søger en aktiv og engageret stedfortræder

Mælkebøttecentrets bo-enhed Allu med plads til 6 socialt udsatte teenagere, søger stedfortræder med snarlig tiltrædelse.

Mælkebøttecentret er en selvejende institution (registreret som en fond), der ud over bo-enheden Allu, består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Ilasiaq og en administration. Det socialpædagogiske formål med vores arbejde er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt.

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge

Formålet med bo-enheden Allu er, at skabe et hjem med omsorgsskabende voksne i trygge og faste rammer, at skabe et sted, hvor livsindhold og kreativitet sættes i centrum i takt med de unges udvikling.

Bo-enheden skal styrke teenagerne i at, blive bedre til at klare deres hverdag og bryde de negative mønstre, de lever i.  Vi ønsker at give dem et indholdsrigt liv. Vi vil opmuntre, rose og motivere de unge, så de oplever den sejr, det er, at løse et problem eller overvinde en forhindring.

Nogle af de vigtigste mål vil være at:

 • Skabe et sundt fællesskab for teenagerne
 • De unge får ro og stabilitet i deres liv
 • Skabe mønsterbrydere
 • De unge lærer om de sociale og faglige spilleregler og udfordringer
 • Skabe identitetsfølelse
 • Give teenagerne værktøjer til at klare op-, og nedture i livet – bl.a. via aktiviteter som sport, ude liv, huslige pligter og kreativitet, eksempelvis musik
 • At teenagerne færdiggør skolen og begynder en uddannelse

De unge teenagere skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøttecenterets bo-enheder vil vi gerne medvirke til at skabe mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige teenagere, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

Målgruppe
Bo-enheden Allus målgruppe er socialt udsatte drenge og piger fra 12 - 15 år der om nødvendigt kan blive boende i bo-enheden indtil de er 18 år og også længere såfremt de ønsker efterværn og dette bevilliges af kommunen.

Metode
Konceptet fra Mælkebøttecenterets øvrige institutioner overføres til bo-enheden, hvor det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer.

Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper.

Det pædagogiske sigte er, at tilbyde de enkelte teenagere ansvarsfølelse for sig selv og andre.

Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at teenagerne kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter den enkelte teenagers behov og udviklingspotentiale.

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære teenagerne at bruge sproget frem for at slå, for i bo-enheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

Vi ønsker at skabe et indholdsrigt liv for teenagerne. Vi ønsker at give dem nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

Stedfortræderen skal i samarbejde med afdelingslederen aktivt medvirke til både at videreudvikle projektet og sikre at husets mål, visioner og værdigrundlag tilgodeses. Stedfortræderen skal være indstillet på aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på etablering, implementering, evaluering og forankring af bo enheden for teenagere.

Vi tilbyder:

 

 • at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø med en synlig ledelse.
 • at medvirke i en udviklingsproces målrettet fortsat implementering og forankring af bo-enheden, hvilket giver mulighed for stor indflydelse på stedets arbejdskultur og ledelse.
 • faglige og menneskelige udfordringer i en privat organisation
 • at være med til at tage et socialt ansvar og gøre en forskel
 • løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst med  NPK.
 • supervision og relevant efteruddannelse i forhold til de behov og opgaver, der forventes gennemført

Vi forventer at du:

 • har en pædagogisk uddannelse eller anden relevant faglig uddannelse
 • kan samarbejde med afdelingsleder og træde i stedet under dennes fravær.
 • har erfaring i arbejdet med børn og unge
 • er fleksibel, visionær og i stand til at gå foran både i forhold til det faglige og den organisatoriske etablering.
 • har indsigt og evne for administrativt arbejde
 • vil medvirke i implementeringen og forankringen lokalt af Mælkebøttecentret 
 • har lyst og engagement til samarbejdet med de forskellige faggrupper både internt og eksternt
 • har en positiv tilgang til mennesker og livet
 • er en ildsjæl, der brænder for sagen
 • har mod og evne til konflikthåndtering og problemløsning
 • har evne til at skabe udvikling og dynamik
 • har gå-på-mod og er handlekraftig
 • er modig og udholdende i vanskelige situationer
 • er fleksibel, loyal og troværdig
 • kan forholde dig til og modtage konstruktiv kritik
 • kan modtage og udvikle de udfordringer det er, at arbejde i en privat organisation
 • kan bevare overblikket selv i pressede situationer, og have mange bolde i luften på en gang
 • er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men dette er ingen betingelse

Der tilbydes bolig til stillingen, efter gældende regler.

Læs hele stillingsannonce på www.mb.gl

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Vicedirektør Merete Lohfert tlf.  299 523358

Ansøgning sendes til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, eller på mail lohfert@mb.gl så vi har den senest 6. oktober 2017.  På kuverten bedes påført ”Ansøgning af stedfortræd”.