Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef i Afdelingen for Økonomi og HR i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger

Vil du være med til at effektivisere og udvikle økonomistyringen samt sikre administration og udvikling af HR-området i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger?

Afdelingen for Økonomi og HR i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger søger en kontorchef med erfaring inden for offentlig administration, personaleadministration og økonomistyring.

Tiltrædelsesdato er 1. november 2017 eller efter aftale

Om stillingen
Afdelingen for Økonomi og HR er en stabsfunktion for departementet og varetager tværgående opgaver relateret til bogholderi, økonomisk planlægning, finanslov og personaleområdet.

Departementet har mange forskelligartede ansvarsområder, der har en økonomisk dimension. Herunder er både anlægsregnskaber, Selvstyrets forsikringsaftaler og opfølgning på departementets øvrige bevillinger. Afdelingen varetager udvikling af procedurer og kontrol på alle områder af departementets økonomiske drift. Afdelingen står også for departementets bogholderi og driftsøkonomi samt leverer intern budgetopfølgning, rapportering og rådgivning til departementets øvrige afdelinger. De individuelle afdelinger i departementet har ansvar for bevillinger på deres områder, men Afdelingen for Økonomi og HR følger løbende op på bevillingerne og tilvejebringer et samlet økonomisk overblik over departementets områder. Afdelingen bistår også departementets andre afdelinger i forbindelse med finanslovsprocessen og koordinerer departementets bidrag til processen.

Udover departementets egne ansvarsområder koordinerer og bistår afdelingen de projektansvarlige ressortdepartementer i forbindelse med økonomiadministration på anlægsprojekter og varetager en del af denne administration.

Afdelingen varetager ydermere departementets centrale opgaver i forbindelse med personale og HR. Herunder står kontoret for ansættelser, fratrædelser, forhandling af tillæg, interne HR-initiativer og sekretariatsfunktionen for det lokale samarbejdsudvalg (LSU). Afdelingen har også en rådgivende funktion i forbindelse med spørgsmål af personalejuridisk karakter og i overenskomstspørgsmål.

Afdelingen består på nuværende tidspunkt af en afdelingschef, en kontorchef og to medarbejdere. Til afdelingen er også knyttet en kontorchef, som primært arbejder med økonomiadministrationen på anlægsområdet.

Om dig
Du har en videregående uddannelse inden for økonomi, f.eks. cand. polit. eller cand. merc. samt indsigt i politiske og administrative beslutningsprocesser. Vi forventer ydermere, at du;

 • har kendskab til XAL herunder Time/sag anlæg eller tilsvarende økonomisystemer,
 • har kendskab til projektøkonomi,
 • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • har gennemslagskraft,
 • er loyal, positiv og god til at akklimatisere dig,
 • er initiativrig og kan samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt,
 • er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og
 • er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Som kontorchef er det endvidere vigtigt, at du forstår at udnytte hele afdelingens samlede kompetencer og kan ressourceoptimere og prioritere, når opgavernes omfang til tider overstiger ressourcerne. Du skal evne at se helheder på tværs og bidrage til løsninger. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du et godt udgangspunkt.

Det vil være en væsentlig fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og samfundsforhold. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har et solidt kendskab til IT-værktøjer, herunder cBrain F2, Outlook og Microsofts Officepakke.

Selvstyret får nyt økonomisystem pr. 1. januar 2018, og der kan forventes en del udviklings- og implementeringsarbejde i efteråret 2017.

Vi tilbyder

 • Et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger
 • Personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for efteruddannelse

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36. Lønnen  med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723   Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.   Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.    Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.   Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.


Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Embla Kristjánsdóttir på telefon nr. 345000 eller via e-mail EMKI@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på Naalakkersuisut’s hjemmeside www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 28. september 2017.
Ansøgningen vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold og eksamenspapirer.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Søg stillingen online