Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til ungerådgiverne og forebyggelse / Job. nr. 539/17

Kommuneqarfik Sermersooq forvaltning for Børn og Familie søger:
Afdelingsleder til Ungerådgiverne og forebyggelse i Nuuk/ Job nr. 539/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret afdelingslederleder til ungerådgiveren (UR) med tiltrædelse 01.10.17 eller snarest derefter.

UR arbejder fortrinsvis med udsatte og kriminalitetstruede unge i alderen 10 - 18 år samt unge med efterværn for unge i alderen 18-23 år.  

UR´s arbejdsopgaverne består blandt andet i at give råd og vejledning, lave opsøgende arbejde, afholdelse af støttende og reflekterende samtaler og forebyggende indsatser.

UR giver de unge omsorg, opmærksomhed, gode oplevelser og et tilhørssted samt støtter dem i deres udfordringer.

Afdelingen består endvidere af to forebyggelseskonsulenter, der varetager forebyggende indsatser målrettet børn og unge, uanset social baggrund. Forebyggelseskonsulenterne samarbejder bl.a. med skoler, klubber, sundhedsvæsen og andre relevante interessenter.
Forebyggelseskonsulenterne arrangerer event, sørger for oplysning og fokus på konkrete emner, som rusmidler og selvmord, og arrangerer kurser for fagpersonale ved lejlighed. 

Udover afdelingslederen består UR af fire medarbejdere og koordinator, samt de to forebyggelseskonsulenter.
stillingen som afdelingsleder for UR og forebyggelse er en fultids stilling, og som afdelingsleder refererer du direkte til Fagchefen for børn, familie og forebyggelse.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie/

Stillingens indhold bl.a.:

 • Daglig drift, ledelse og planlægning
 • Administrative opgaver
 • Afrapportering til ledelsen
 • Netværksarbejde i relationer til de unge og deres familier
 • Koordinering af forebyggende indsatser
 • Opbygning af tværfaglige samarbejder og netværk
 • Tovholder på div. projekter.
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med UR og forebyggelsesområdets øvrige medarbejdere samt øvrige tætte og relevante samarbejdspartnere.

Det forventes at ansøgere:

 • Har en relevant uddannelsesbaggrund
 • Har et solidt kendskab til arbejde med udsatte børn og unge
 • Har erfaring med ledelse.
 • Har kendskab til projektledelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 539/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. september 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Tina Dam Rasmsussen
Telefon: +299 36 73 31
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning