Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Lægefaglig konsulent, Departementet for Sundhed

Har du lyst til at præge sundhedsudviklingen i Grønland?

Den lægefaglige konsulent er ansvarlig for de lægefaglige opgaver i Departementet for Sundhed og indgår i det sundhedsfaglige team, som udover den lægefaglige konsulent består af en sundhedsfaglig konsulent og beredskabskoordinatoren.

Det grønlandske sundhedsvæsens opgave er diagnostik og behandling af sygdomme samt generelt at fremme befolkningens sundhed. Det betyder at du som lægefaglig konsulent har et bredt arbejdsområde med spændende arbejdsopgaver og et bredt fagligt samarbejde. l.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2017 eller efter aftale.

Den lægefaglige konsulent refererer til Departementschefen.

Opgave- og ansvarsområder

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse.
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut, andre departementer, danske ministerier, faglige organisationer, sundhedsfaglige organisationer, forskningsrelaterede organisationer og offentligheden.
 • Samarbejde med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Landslægeembedet og Allorfik.
 • Samarbejde med øvrige departementer og styrelsen
 • Deltagelse i de koordinerende møder i Departementet for Sundhed.
 • Samarbejde med PAARISA og Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse om styrkelsen af forebyggelsesaktiviteter.
 • Deltagelse i relevante nationale og internationale faglige råd og udvalg

Kvalifikationer/kompetenceprofil

 • Cand. Med. gerne speciallæge i almen medicin, socialmedicin eller administrativ medicin
 • Gerne overbygning i folkesundhed
 • Erfaring indenfor offentlig administration og politikerbetjening
 • Kendskab til det grønlandske sundhedsvæsen
 • Omstillingsparat og klar til udvikling og forandring i organisationen
 • Kendskab til grønlandsk kultur og samfund er en fordel

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning og kontakt
Der er ansøgningsfrist d. 21. september 2017.

Ansøgningen vedlægges CV, uddannelsesbeviser samt kontaktinformationer på tre referencepersoner.

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Tine Pars på telefon +299 34 66 25 eller på mail tine@nanoq.gl. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.peqqik.gl.

Søg stillingen online