Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Projektleder til projekt Kaassassuk for drenge/unge i alderen 12-18 år i Nuuk

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig?

Døgninstitutionsafdelingen i Socialstyrelsen søger en projektleder til projekt Kaassassuk i Nuuk med ansættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter.

Kaassassuk er et projekt, som dels omfatter særligt tilrettelagt behandlingsforløb for 5 drenge/unge i alderen 12-18 år, der er dybt omsorgssvigtede, og som kan have en afvigende social adfærd og misbrugsproblemer.   

Kaassassuk har fokus rettet imod at forbedre målgruppens sociale færdigheder, herunder at øge de unges selvværd og evne til, at indgå i sociale relationer og fællesskaber. Derudover er de unges personlige udvikling  i højsæde.  

Visionen er at skabe en unik socialpædagogisk institution og rejsehold i faglig særklasse baseret på en inkluderende pædagogik til den unge og den unges omgivelser. ”Community psychology” og ”Adventure Therapy” indgår som en væsentlig del af de pædagogiske arbejdsmetoder, hvor naturen og sport inddrages som den primære fysiske tilgang.

Du vil som projektleder få en helt særlig rolle i udviklingen og opbygningen af projektet.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for fortløbende udvikling og opbygning af projektet
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads, som vægter personlig udvikling og høj faglighed
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for faglig sparring med Døgninstitutionsafdelingen i Socialstyrelsen
 • Mentorordning med andre forstandere og andre fagpersoner
 • Deltage i de årlige forstanderseminarer og konferencer

Vi ønsker, at du:

 • Har et positivt børne- og menneskesyn
 • Har en mangeårig erfaring med målgruppen
 • Har kendskab til relevant lovgivning
 • Skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Døgninstitutionsafdelingen/ Socialstyrelsen
 • Har en del erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge
 • Er visionær og fremadsynet
 • Er indstillet på at arbejde med åbenhed og transparens
 • Påse at det pædagogiske og administrative opgaver bliver løftet hensigtsmæssigt.

Dertil ser vi gerne, at du mestrer både dansk og grønlandsk på skrift og i tale.

Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Naja Hjersing  telefon +(299) 34 66 48 eller på mail; naha@nanoq.gl.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest, børneattest samt referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til, at Døgninstitutionsafdelingen kan kontakte disse referencer. 
Der vil ligeledes blive indhentet børneattest.

Ansøgningsfristen er sat til den 22 September 2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 eller snarest herefter.

Søg stillingen online