Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Controller/konsulent i Pinngortitaleriffik

Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut søger en erfaren controller/konsulent til administration.

Det administrative teams hovedansvarsområder:

 • Budget og regnskab
 • Løbende fakturagodkendelse og bogføring
 • Løn- og personaleadministration
 • Forskellige faktureringer
 • Sekretariatsfunktioner (journal, arkiv, telefon, fælles postkasse, tjenesterejser mv.)
 • Forvaltning af kontantkasse
 • Løbende udvikling og vedligeholdelse af effektive administrative procedurer

Du vil dels skulle have overblik over og koordinere løsningen af kontorets samlede administrative opgaver, dels have egne konkrete ansvarsområder.
Der vil i forbindelse med din tiltrædelse kunne ske ændring af den nuværende opgavefordeling, så både dine og de øvrige medarbejderes kompetencer bliver brugt bedst muligt.
Opgaverne løses i samspil med øvrige.

Ønskede kvalifikationer:

 • Kontoruddannelse og omfattende erfaring med offentlig administration, herunder økonomi og personale, gerne EVU eller akademiuddannet.
 • Systematik, overblik, ordenssans og ansvarsbevidsthed
 • God til samarbejde og kommunikation – internt og ekstern.
 • Kendskab til it-systemer (Microsoft Office, bookingsystem og XAL)
 • Serviceorienteret
 • Evne til at arbejde fleksibelt i en omskiftelig hverdag
 • Høj arbejdskapacitet
 • Meget gerne to-sproget (grønlandsk og dansk) og gerne engelsk.
 • Humoristisk og uhøjtidelig væremåde.

Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger
 • Mulighed for selvstændige opgaver og ansvar
 • Mulighed for at præge stillingens indhold

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Du kan læse mere om arbejdet på Grønlands Naturinstitut på vores hjemmeside www.natur.gl og du kan høre mere om arbejdet ved at kontakte adm.chef Kathrine Lund Olsen.

Send din ansøgning til Grønlands Naturinstitut vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopier af eksamenspapirer.
Ansøgningen mærkes med ”konsulent/controller” og sendes til:

Grønlands Naturinstitut
”att. administrationschef”
Pinngortitaleriffik
Boks 570, DK-3900 Nuuk


Ansøgningsfrist 15. september 2017.

Søg stillingen online