Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til miljøområdet

Miljø- og Beredskabsafdelingen søger en dygtig og engageret medarbejder til at løse opgaver inden for miljøområdet.

Kort om arbejdsstedet
Du vil blive en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Natur og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling og sparring omkring opgaverne.

Miljø- og Beredskabsafdelingen har ansvaret for en række sagsområder herunder affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, emballage, særligt forurenende virksomheder og beredskab. Afdelingen har endvidere ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 13 AC-fuldmægtige.

Dine arbejdsopgaver
Du kan forvente en hverdag, præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne.

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Almindelig sags- og myndighedsbehandling inden for miljøområdet
 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale inden for miljøområdet
 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer
 • Udarbejdelse af politiske oplæg indenfor miljøområdet
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Ledelsesbetjening

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen, og du vil kunne få opgaver inden for hele miljøområdet. Afhængigt af din uddannelse, baggrund og interesse, vil du kunne få opgaver inden for f.eks. drikkevand, havmiljø, olieberedskab, VVM, særligt forurenende virksomheder, spildevand, emballage og affald.

Vores forventninger
Vi ser gerne, at du har:

 • En videregående akademisk uddannelse, eller anden relevant faglig baggrund
 • Interesse og viden om miljøområdet generelt
 • Erfaring fra en politisk styret organisation
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften.
 • Gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk

Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon (+ 299) 34 54 65.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 12. september 2017.

Tiltrædelsesdato er 1. november 2017 eller snarest muligt

Samtaler forventes afholdt i uge 37/38.

Søg stillingen online