Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Instruktør til Kursusafdelingen ved Imarsionermik Ilinniarfik

Ønsker du at arbejde selvstændigt med hele Grønland som din arbejdsplads?
Vil du bidrage til at øge sø- og arbejdssikkerheden på Grønlands farligste arbejdspladser?


Til tiltrædelse snarest søger Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center instruktør til Kursusafdelingen.

Tiltrædelsesdato efter aftale.

Om stillingen
Din primære opgave bliver at tilrettelægge og gennemføre kurser i grundlæggende sø- og arbejdssikkerhed for fiskere samt at gennemføre grundlæggende søsikkerhedskurser. Herudover deltager du i udvikling og gennemførelse af afdelingens øvrige kurser efter behov.

Kurserne afholdes i Grønlands havnebyer af et team på to instruktører, hvor du kan blive den ene. Udover rejserne i forbindelse med afholdelsen af kurserne, deltages i samarbejde om udvikling af afdelingen og kurserne i Nuuk ca. 2-3 uger om året.

Som rejsende instruktør kan udgangspunktet for din ansættelse være din hjemby, såfremt du bor i Vestgrønland i området mellem Ilulissat og Qaqortoq.

Vi forventer, at du:

  • Det foretrækkes, at du er uddannet skibsfører, skibsofficer eller fiskeskipper af 3./1. grad. Ansøgere med anden maritim baggrund kan komme i betragtning. Særligt såfremt en del af erfaringen stammer fra skolevirksomhed.
  • Motiveres af at tage ansvar.
  • Kan arbejde selvstændigt og overholde aftalte deadlines.
  • Behersker dansk og grønlandsk i skrift og tale.
  • Ønsker at bidrage til at Imarsionermik Ilinniarfik er en god arbejdsplads.

I afdelingen fokuseres på effektiv og motiverende undervisning. Du skal bidrage aktivt gennem sparring med den anden instruktør samt deltagelse i kurser og seminarer for at øge kvalitet samt sikre motivationen blandt kursister og kolleger.

Om rejseaktivitet
Der skal forventes imellem 120 til 180 dages rejseaktivitet om året.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand.  I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Arbejdstiden tilrettelægges efter den til enhver tid gælden arbejdstidsaftale på området.

Arbejdstiden udgør 40 timer om ugen.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. 
Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Ansøgningsfrist: 31. august 2017.
Samtaler afholdes i uge 36-37.

Ansættelsesstart:
Snarest efter aftale.

Kontakt/Information
Kursusafdelingen
Thomas Bruun de Neergaard på mobil 562732, mailadresse: tbn@maritim.gl.

Søg stillingen online