Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Inspektør til Grønlands Maritime Center i Nuuk

Ønsker du at have ledende rolle i en af Grønlands vigtigste uddannelser og er du handlekraftig, robust, med erfaring fra søfartserhvervet og klar til at tage ansvar for den fortsatte udvikling af vores officersuddannelser, så er det måske dig vi søger.

Tiltrædelsesdato er den: 1. oktober 2017 eller snarest muligt

Om stillingen

 • En spændende og varierende stilling med mulighed for at præge og formulere eget jobindhold.
 • En leder stilling, hvor du får ansvaret for driften og planlægningen af alle aspekter i relation til vores uddannelser, med reference til Forstanderen.
 • Et arbejde der fordrer godt kendskab til national og international maritim lovgivning, specielt relateret til uddannelser og kurser.
 • Et udfordrende job, hvor mange bolde skal holdes i luften, og hvor der er et bredt samarbejde med det maritime erhverv.
 • Et godt arbejdsklima, hvor kodeordene er udvikling og samarbejde.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling, i en travl dagligdag, hvor der altid er nye opgaver.
 • Det forventes at du som inspektør gennemfører et fagligt PG-kursus.
 • Der er undervisningspligt i relation til stillingen.

Vi forventer, at du:

 • Har en synlig og åben ledelsesstil, og lægger vægt på samarbejde, motivation og udvikling.
 • Kan fungere i en til tider meget hektisk dagligdag, hvor der skal kunne tages beslutninger.
 • At du kan holde mange bolde i luften på en gang, samt sikre at aktiviteter for studerende og undervisere planlægges korrekt.
 • Kan være en drivkraft i udviklingen af uddannelserne, i samarbejde med undervisere og studerende.
 • Vil være opsøgende i forhold til studerende og kunne rådgive samt assistere disse.
 • Tager aktiv del i afviklingen af undervisningen og kursusaktiviteterne, primært i relation til vores interne studerende.
 • Kan indgå i fagligt og udviklingsmæssigt arbejde sammen med øvrige inspektører og ledelse i Imarsiornermik Ilinniarfik.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet må påregnes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår.

For ansøgere, som allerede er ansat som tjenestemand i henhold til den grønlandske tjenestemandslov, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand.  I så fald vil ansættelse som tjenestemand ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Stillingen som Inspektør er aftalt under ASG og aflønnes pr. 1. april 2017 med en grundløn på 31.838,- kr. pr. md. og 382.056,- kr. pr. år. 

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer om ugen.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Forstander Nivikka Brandt Tlf: +299 34 87 80 eller Mobil: +299 55 94 00 Email: nbr@maritim.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er: Fredag d. 1. september
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge: 37

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Send ansøgning