Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger ny medarbejder

Har du lyst til at arbejde i en internationalt præget organisation? Vil du være med til at sikre at udnyttelse af råstoffer i Grønland foretages forsvarligt mht. sikkerhed og sundhed? Så er et job som ingeniør/tekniker i Afdeling for Teknik og Tilsyn noget for dig!

Tiltrædelsesdato er den 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Om stillingen
Det stigende aktivitetsniveau omkring mineralefterforskning i Grønland betyder, at Råstofstyrelsen søger en ingeniør/tekniker eller konstruktør til at bistå i myndighedsbehandling af udnyttelsesprojekter, efterforskningsprojekter samt tilsynsopgaver forbundet hermed.

Afdelingen for Teknik & Tilsyn har ansvar for de tekniske myndighedsopgaver knyttet til de selskaber, der ansøger om eller er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst, hvorfor arbejdet hovedsagligt er af administrativ karakter. Afdelingen arbejder primært med at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. Desuden varetager afdelingen tilsynsopgaver i forbindelse med større efterforskningsaktiviteter samt tilsyn relateret til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst.

Derudover arbejder afdelingen tæt sammen med Råstofstyrelsens øvrige afdelinger omkring myndighedsbehandling af småskala-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser for mineraler.

Råstofstyrelsen er placeret i Nuuk og har 20 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger: Afdelingen for Teknik & Tilsyn, Licensafdelingen og Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Afdelingen for Teknik & Tilsyn ledes af en afdelingschef og er normeret til 5 medarbejdere. Organisatorisk hører Råstofstyrelsen under Departementet for Råstoffer.

Din profil
Vi søger en engageret og dygtigt medarbejder som gennem det daglige arbejde med myndighedsbehandling vil medvirke aktivt til at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udnyttelse af råstofferne. Du har desuden interesse for den grønlandske råstofsektor og de spændende og alsidige udfordringer denne indbefatter samt ønsker, at være en del af den fremadrettede udvikling.

Vi søger en engageret og dygtig ingeniør/tekniker, konstruktør eller lign med:

  • relevant erfaring for myndighedsbehandling samt tilsyn indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø
  • relevant teknisk erfaring fra lignende stilling, herunder gerne under grønlandske- eller arktiske forhold,
  • interesse for teknik, sikkerhed og sundhed i råstofbranchen,
  • interesse for at arbejde i en politisk styret administration,
  • en selvstændig, struktureret og løsningsorienteret tilgang til opgaverne og arbejdet
  • et godt overblik og gode analytiske evner,
  • god formuleringsevne,
  • gode engelskkundskaber, både i skrift og tale.

Du må forvente merarbejde i perioder og rejseaktivitet i og uden for Grønland. Endvidere skal du være indstillet på at indgå i relevante efteruddannelsesforløb samt have evne og lyst til at tilegne dig nye kompetencer.

Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk eller har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. Der vil blive lagt vægt på om du, som minimum, har en mellemlang videregående uddannelse.  For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingschef Derek Kainamura Pedersen, telefon +299 34 68 10, e-mail: deka@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Råstofstyrelsen i hænde senest fredag den 25. august 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35 - 36.

Søg stillingen online