Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

1 Jurist søges fangstafdelingen

Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland indenfor følgende hovedområder: Fiskeri og fangst, erhvervsstøtte, kontrol- og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet.
Departementet består af 5 afdelinger, hvor Fangst- og Jagtafdelingen består af otte medarbejdere samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er forvaltning, administration og beskyttelse af alle vilde dyr og landsatte dyr, herunder ajourføring, rådgivning og juridisk betjening om lovgivningen indenfor fangst- og jagtområdet.

Stillingen som jurist i afdelingen omfatter bl.a.

 • Udarbejdelse og revision af love og bekendtgørelser m.v. i tæt samarbejde med de relevante sagsbehandlere,
 • Fortolkning af lovgivning,
 • Konkret juridisk sagsbehandling (f.eks. klagesager, sager om aktindsigt, politisager, ombudsmandssager), udarbejdelse af juridiske notater samt sagsbehandling i forhold til fangst- og jagt,
 • Interesse og kendskab til forvaltningsretlige/statsretlige og strafferetlige forhold,
 • Gennemsyn af resultatkontrakter, aftaler mv.,
 • Gennemsyn af bilaterale og regionale aftaler/konventioner om fangst og jagt
 • Udarbejdelse af svar til høringssager fra andre instanser og departementer.

Vi forventer, at du

 • Er uddannet cand. jur. eller anden tilsvarende uddannelse,
 • Kan begå dig i en politisk styret organisation og har interesse for offentlig administration,
 • Kan både samarbejde og arbejde selvstændigt,
 • Kan lide at favne fagligt bredt og er hurtigt til at sætte dig ind i nye problemstillinger,
 • Er indstillet på at udføre opgaver indenfor afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder,
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklingen indenfor områderne.
 • Du skal være med til at styrke afdelingens juridiske arbejde, og vil derfor komme til at arbejde tæt sammen med afdelingschefen og dine kollegaer i afdelingen og i andre afdelinger.

Vi ser gerne, at du

 • Har situationsfornemmelse og erfaring fra tidligere ansættelse,
 • Har danske- og engelske sprogkundskaber, grønlandsk er fordel, men ikke krav.
 • Har kendskab til grønlandske forhold og områderne.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt CV og kopi af eksamens-beviser fremsendes til, mærket jurist fangstafdelingen:

Departementet for Fiskeri og Fangst
Postboks 269
3900 Nuuk


Ansøgninger bør fremsendes som A-post eller E-mail: apn@nanoq.gl.
Ansøgninger skal være Departementet i hænde senest den 28.august 2017.
Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingschef Amalie Jessen tlf. +299 345304 / e-mail: amalie@nanoq.gl, eller AC fuldmægtig Niels Lyberth: nily@nanoq.gl 345000, eller AC fuldmægtig Nuka Møller Lund: numl@nanoq.gl / tlf. 345000.

Søg stillingen online