Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - Allorfik søger en Souschef med AC baggrund

Allorfik vil med stillingen bedre koordineringen af vores strategiske tiltag og styrke understøttelsen af vores strategiske og faglige indsatser.

Som souschef vil du stå for den daglige personaleledelse og få det overordnede ansvar for den faglige, administrative og økonomiske ledelse i samarbejde med Allorfiks øvrige ledelse.

Allorfik, Videnscenter for misbrug og Tidlig Indsats, er Selvstyrets enhed for misbrugsbehandling og er overordnet ansvarlig for den tidlige indsats for gravide familier. Enheden ligger organisatorisk under Departementet for Sundhed og er oprettet i 2016.

Enheden har et nationalt videnscenter i Nuuk og foreløbig 2 decentrale behandlingscentre i Nuuk og Qaqortoq. Der skal oprettes yderligere tre behandlingscentre i 2017 - 2019 i Qeqqata Kommunia og de 2 nordkommuner. Enheden har i alt p.t. 14 fastansatte medarbejdere og 2 deltidsansatte konsulenter. Antallet af medarbejdere forventes at øges med yderligere omkring 20 stillinger ved oprettelsen af flere kommunale behandlingscentre i 2017 og 2018 og udvidelse af tilbuddet til også at omfatte børn og unge.

Som Souschef vil dine opgaver primært være at:

 • Varetage den daglige personaleledelse i samarbejde med Departement for Sundheds HR kontor og Allorfiks ledelse
 • Understøtte de lokale behandlingscentre i deres etablerings- og opstartsfaser, herunder udarbejde forretningsgange og arbejdsprocedurer der vil sikre en effektiv daglig drift
 • I samarbejde med økonomifunktionen i Departementet for Sundhed at have ansvaret for Allorfiks budget og regnskab, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og økonomistyring
 • Varetage samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, som private behandlingsudbydere, relevante kommunale instanser og centrale faglige og administrative arbejdsgrupper/netværker
 • Assistere i indsamling, behandling og analyse af kvantitative og kvalitative data til etableringen af den Grønlandske Nationale Misbrugsdatabase, samt på visitations- og behandlingsprocesser
 • Ansvarlig for udvikling, koordinering og implementering af Allorfiks kommunikationsstrategi, inklusive at varetage redaktionen af vores hjemmeside
 • Planlægge og afholde konferencer, workshops, uddannelser og undervisning og andre eksterne aktiviteter, specielt indenfor ludomaniområdet

Arbejdet vil også rumme opgaver som går på tværs af Allorfiks andre faglige områder.

Vi forventer:

 • Du har en akademisk uddannelse eller en socialfaglig baggrund med overbygning på masterniveau
 • Du kan arbejde med kort og langsigtede mål, har overblik og kan tage beslutninger og ansvar og uddelegere arbejde, når det er relevant
 • Du har at du har erfaring i personaleledelse og er en synlig leder, der kan supervisere og tale med personalet om både faglige og personlige problemstillinger
 • Du har erfaring med implementering og procesledelse af strategier og aktiviteter
 • Du har gode formidlingsegenskaber – i skrift og tale (det er en fordel hvis du er dobbeltsproget og har gode engelskkundskaber)
 • Det er en fordel, at du har kendskab til misbrugsbehandling og Tidlig Indsats og gerne til Selvstyrets forskellige IT styresystemer

Der vil blive lagt vægt på ansøgeres kendskab til grønlandsk sprog og kultur.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.
Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfrist: 22. august 2017.

Ansættelsesstart: 1. oktober 2017 eller snarest herefter.

Kontakt:
Lægefaglig chefkonsulent Birgit Niclasen, Allorfik. Mail: bivn@allorfik.gl, tlf. +299523832.

Søg stillingen online