Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

SOUSCHEF til Ivaaraq, Qaqortoq

Til ansættelse hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.

Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for børn, unge og voksne med handicaps.
Børneafdelingen er normeret til 10 og voksenafdelingen til 5 beboere. Derudover den nye afdeling med plads til 4 beboere. Flere beboere er kørestolsbrugere. Alle skal have støtte, hjælp og pleje til alle daglige gøremål.
Skolesøgende børn går på Tasersuup Atuarfia. De unge/ voksne er i Ivaaraqs værested ”Orpigaq”. Den fysioterapeutiske behandling og træning foregår på Ivaaraq.

Vi søger: 
1 souschef 40 timer ugentligt.

Betingelser:

 • Skal være uddannet pædagog.
 • Skal have interesse og erfaring i arbejdet med multihandicappede børn/voksne.
 • Har ledelseserfaring.
 • Er i stand til at påtage sig ansvars- og arbejdsopgaver i det daglige.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig prioriterer samarbejde højt.
 • Kan være med til at præge den pædagogiske udvikling
 • Har overblik og gennemslagskraft.
 • Er fagligt og personlig velfunderet

Daglige arbejds- og ansvarsområder:

 • I samarbejde med forstander og afdelingsledere sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 • Pædagogisk og praktisk planlægning.
 • Vejledning og støtte til personalet.
 • Ansvarlig for indkaldelse til statusmøder.
 • Fungerende forstander ved forstanders fravær.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Charlotte Kristensen pr. mail ivaaraq@greenland.gl eller telefon: +299 64 21 13 / 2

Ansøgningen skal være Ivaaraq i hænde senest d. 25.08.2017.
Samtaler afholdes i uge 35.
Ved ansøgningen skal vedlægges: CV, uddannelsespapirer, ren straffeattest, evt. andre relevante papirer samt godkendelse til at Ivaaraq kan kontakte tidligere ansættelsessted.

Søg stillingen online